fbpx
line

Embryotransfer i avelsarbetet

Genom att avla via embryotransfer kan givarstoet fortsätta sin tävlingskarriär eller få fler än ett föl per år genom att både ge embryon till ett mottagarsto och bära ett eget föl. Embryotransfer öppnar alltså för möjligheten att få in de högpresterande stona i avel, utan något nämnvärt avbrott i tävlingskarriären. De ston som presenterar bra och länge i sporten har dessutom bevisat sig vara hållbara och det är naturligtvis bra avelsmässigt sett. Embryotransfer kan även passa för mycket lovande unga ston som är på väg in i en

tävlingskarriär eller för 2-åriga ston som har en extremt värdefull härstamning men det är för tidigt att låta bära ett föl. Möjlighet att kunna använda toppston i avel ökar avelsframsteget i populationen och det är självklart viktigt att även vi i Sverige använder oss av denna teknik då resten av Europa gör det. Väljer man lämpliga givarston och hingstar för embryotransfer så är dräktigheten i nivå med vanlig seminering.

SWB arbetar för embryotransfer

Arbetet med att verka för embryotransfer inleddes på Breeders Trophy på Flyinge år 2015 då anordnande SWB en mycket välbesökt paneldebatt och föreläsning med Dr Peter Daels från Belgien som är en ledande expert på ET hos häst. Under 2017 och 2018 arbetar SWB med att anordna workshops och regionala arbetsmöten för att öka användningen av embryotransfer på ett kostnadseffektivt och praktiskt genomförbart sätt i Sverige. Detta projekt delfinansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse och projekt har vänt sig till de som vill vara en aktiv del av embryotransfer i Sverige och inte till de som vill använda sig av tekniken. Ett stort tack till veterinär Görel Nyman och Lövsta Stuteri som bidragit med kunskap och input om embryotransfer till projektet.

 

FAQ – Embryotransfer

Historik
Det första lyckade försöket med embryotransfer på häst genomfördes 1973 i Japan och därefter genomförde Colorado State University i USA flera försök under 1980-talet och från 1984 genomfördes embryotransfer kommersiellt i USA. Under 1990-talet började embryotransfer användas i Europa och Sydamerika. I Sverige har embryotransfer använts i en mycket begränsad omfattning. Kerstin Darenius började genomföra några embryotransfer på Rodga Semin slutet av 80-talet. Sedan har Ann och Anders Gånheim fortsatt med några ston per år på Flyinge respektive Bollerup. Från 1998-2004 användes embryotransfer på 30 ston på Flyinge och därefter 2-5 ston per år på Bollerup fram till 2016. De senaste åren genomför också Görel Nyman embryotransfer på Lövsta i Upplands Väsby norr om Stockholm, ca 15 per år.

 

Vad är det och hur går det till?
Målet med embryotransfer är att flytta ett sju till åtta dagar gammalt embryo från ett givarsto till ett mottagarsto. I grunden bygger tekniken på att givarrstoet blir dräktigt precis som vid en vanlig betäckning, men sju till åtta dagar efter ägglossningen spolas embryot ur från livmodern och överförs till mottagarstoet. Inför betäckningen behöver givare och mottagare synkroniseras för att ligga i samma fas i sina brunstcykler. Embryotransfer är inte riktigt samma teknik som IVF (”provrörsbefruktning”) där obefruktade äggceller tas ut från en givare och att själva befruktningen sker i labb. Detta görs idag inte på häst i Sverige.

Vid brunst växer en eller flera äggblåsor (folliklar) till i äggstockarna. Vid brunstens slut sker ägglossningen (ovulationen) då en eller två äggblåsor spricker och äggen kommer ut till äggledaren. Befruktningen sker i äggledaren, och vid en lyckad befruktning vandrar det befruktade ägget ned mot livmodern där det kommer ut på den sjätte dagen efter ägglossningen. Embryot flyter sedan fritt i livmodern under ett par dagar, och det är då det är möjligt att spola ur för en embryotransfer.

Var kan jag göra det i Sverige?
Denna information hittar du på Språngrulla när du söker på Stationer. Det finns också möjlighet att seminera sitt sto på en seminstation och sedan spola ut embryot på en annan station specialiserad på att spola ut embryon. Självklart måste då alla inblandade stationer vara informerade och bokade i god tid innan insemination och urspolning av embryo.
För vilka ston?
SWB ser gärna att ston följande kategorier används inom embryotransfer:

  • Ston som gått Svår klass och är i fertil ålder
  • 3-stjärniga selektionsston (inkluderar svårklasston)
  • Välstammade unga ston (från 2 år) från mycket förärvningssäkra mödernen
  • 2-stjärniga selektionsston
  • A- och Elit-ston om de är i fertil ålder

 

Vad krävs av mottagarston?
Mottagarstoet, dvs stoet som ska bära det blivande embryotransferfölet, ska vara friskt, sunt och ha ett gott temperament. Hon behöver inte ha fått egna föl innan. Ofta passar varmblodiga travarston alldeles utmärkt som mottagarsto. Innan betäckingsäsongen startar genomgår de blivande mottagarstona en veterinärbesiktning. Brukligt är att ägaren till embryot sedan leasar det dräktiga mottagarstoet samt ansvarar för uppstallning och skötsel fram till februari-april året efter fölet är fött.
Vad kostar det?

Att göra embryotransfer kostar ca 40 000 – 60 000 kr utöver de vanliga kostnader för seminering av sto. I detta ingår även en leasingkostnad av mottagarsto under ca 1,5 år. Mottagarstoet sköter man precis som sitt eget avelssto. Det finns försäkringar anpassade för mottagarsto och embryo hos bland annat Agria Djurförsäkrning.

Registrering av jämngamla syskon med samma mor hos SWB
SWB har inga begränsningar på antalet jämngamla helsyskon, dvs flera embryon från ett sto kan registreras samma år och då även med olika fäder. När det gäller registrering av föl tillverkade med hjälp av embryotransfer så skriv gärna på blanketten att det är embryotransfer. Är givarstoet, alltså fölets biologiska moder, inte DNA-testad sedan tidigare behöver SWB ett tagelprov från henne. I övrigt precis som vid registrering av alla föl inom SWB.
Ston som deltagit i sista finalomgången i Breeders Trophy 2020

Ston som deltagit i sista finalomgång I Breeders Trophy 2020 och under betäckningssäsongen 2018 betäckts via embryotransfer är direktkvalade till finalomgång 1, 2021. Läs mer om Breeders Trophy HÄR.

Jordbruksverkets föreskrifter om verksamhet med embryon från häst
För att bedriva verksamhet med ägg och embryon krävs tillstånd från Jordbruksverket. Uttagning och insättning av ägg och embryon får i Sverige endast ske utan kirurgiskt ingrepp. FÖRESKRIFT

Utförsel av embryon får endast ske från anläggning som är registrerad av Jordbruksverket för utförsel till EU för häst. FÖRESKRIFT

Hittade du inte svar på din fråga?

Kontakta Emma Thorén 046-646 53 eller emma.t.hellsten@swb.org

SWB i samarbete med

Agria-logo-high-res