fbpx

Mycket glädjande är att antalet 4-åringar som bedömdes i år har ökat med ca 10% till 185 st jämfört med förra årets bedömningar. Andelen visade 3-åringar håller sig på ca 30 % med 641 unghästar som blivit bedömda.

Totalt kan i år över 800 modersston tillgodoräkna sig sina avkommors resultat i sitt avelsindex även fadershingstarna får sina index styrkta. Dessutom får alla ungston som gjorde unghästtestet ett eget avelsindex. Avelsindexet är ett mått på hennes värde i aveln. och beräknas på hennes egna prestationer men även på de prestationer hon har ärvt från sina släktingar. Mer utförlig statistik kommer efter sommaren.

Samlade resultat 3-åringar 2017
Samlade resultat 4-åringar 2017

Läs mer om Unghästtester