fbpx

Sedan 1992 har pengar delats ut ur Amilons fond. Olof Amilon var på sin tid, andra halvan av 1800-talet, godsägare på Agnesfrid i Malmö. Han var också hästhandlare och sades ha en mycket god blick för hästar. Olof Amilon sades också vara mycket samvetsgrann och vann ett stort förtroende bland sina kunder, bland annat var han flitigt anlitad av hovstallet när dessa behövde nya hästar till kungens fyrspann. Olof Amilon hade också ett stort intresse i den skånska hästaveln, och vid ett flertal tillfällen skänktes priser till olika hästutställningar.

I sitt testamente från 1904 skrev skänkte Olof Amilon 100 000 kronor till en donationsfond, ”Olof Amilons donationsfond till främjande af ädel hästafel inom Skåne,” numera mer känd som ”Amilons fond”. Syftet med donationen var att premiera värdefulla avelsston, en säker väg för uppfödarna att själva behålla sina lovande ungston och föra deras egenskaper vidare. Olof Amilon uttryckte också i samband med donationen att detta skulle vara ett sätt att behålla och utveckla den svenska hästen och därmed undvika att importera hästar från utlandet.

Fonden förvaltas av Kammarkollegiet och när donationssumman uppnått 250 000 kronor kunde man börja dela ut räntan som pengarna genererade, allt enligt testamentets riktlinjer. Kriterierna för att få ta del av Amilons fond är att stoet ska ha tilldelats diplom, vara dräktig och vara uppfödarägt och visat i Skåne län.

Är ditt sto berättigat till bidrag ur Amilons fond? Läs mer här om info och anmälan.

Har du några frågor kring Amilons fond, hör av dig till Annika Jönsson, 010-476 20 10
e-mail: annika.jonsson@hushallningssallskapet.se

 

På bilden: Uarda VII VH (31) (SWB)
e. Springbank II VH (SWB) u. Uarda V VH (SWB) – Akribori
Uppf/äg: Västra Hoby Stuteri AB