fbpx

Sedan 1992 har pengar delats ut ur Amilons fond. Olof Amilon var på sin tid, andra halvan av 1800-talet, godsägare på Agnesfrid i Malmö. Han var också hästhandlare och sades ha en mycket god blick för hästar. Olof Amilon sades också vara mycket samvetsgrann och vann ett stort förtroende bland sina kunder, bland annat var han flitigt anlitad av hovstallet när dessa behövde nya hästar till kungens fyrspann. Olof Amilon hade också ett stort intresse i den skånska hästaveln, och vid ett flertal tillfällen skänktes priser till olika hästutställningar.

I sitt testamente från 1904 skrev skänkte Olof Amilon 100 000 kronor till en donationsfond, ”Olof Amilons donationsfond till främjande af ädel hästafel inom Skåne,” numera mer känd som ”Amilons fond”. Syftet med donationen var att premiera värdefulla avelsston, en säker väg för uppfödarna att själva behålla sina lovande ungston och föra deras egenskaper vidare. Olof Amilon uttryckte också i samband med donationen att detta skulle vara ett sätt att behålla och utveckla den svenska hästen och därmed undvika att importera hästar från utlandet.

Fonden förvaltas av Kammarkollegiet och när donationssumman uppnått 250 000 kronor kunde man börja dela ut räntan som pengarna genererade, allt enligt testamentets riktlinjer. Kriterierna för att få ta del av Amilons fond är att stoet ska ha tilldelats diplom, vara dräktig och vara uppfödarägt och visat i Skåne län. Sedan 2003 har 173 ston blivit tilldelade pengar och vanligtvis ligger beloppet mellan 9000-12000 kronor. Västra Hoby Stuteri är den uppfödare som sedan 2003 tagit emot flest stipendier ur fonden, närmare bestämt tretton stycken!

– Det är en fantastisk möjlighet att premiera diplomstona, säger Tobias Hansson på Västra Hoby Stuteri. Det uppmuntrar oss uppfödare att sätta in dem i avel tidigt och på så sätt få tidiga avelsframsteg. Det är också en bra hjälp med ekonomin, fortsätter Tobias. Tack vare bidraget har man som stoägare möjlighet att välja en lite dyrare hingst, man är inte lika låst.

Sedan 2002 har Göran Hedin varit den som med varm och varsam hand ansvarat för fonden och utdelningen av pengarna.

– Jag fick uppdraget av Hushållningssällskapet att ta över administrationen av Amilons fond för hela Skåne län, berättar Göran.

Göran har under åren gått igenom resultaten från unghästbedömningarna och påmint de stoägare som varit berättigade till stipendiet att skicka in sin ansökan, något som varit mycket uppskattat bland uppfödarna. Nu har Göran dock lämnat över administrationen till Hushållningssällskapet.

Är ditt sto berättigat till bidrag ur Amilons fond?

Ansökan skickas senast den 1 oktober 2020 till Länskommittén för Häst i Skåne, c/o Annika Jönsson, Box 9084, 291 09 Kristianstad och ska innehålla:

  • Stoets namn och registreringsnummer
  • Dräktighetsintyg (tidigast 30 dygnsdräktighet) där även hingstens namn och stamboksnummer framgår
  • Ditt namn och adress
  • Ditt eget personnummer (10 siffror) eller organisationsnummer
  • Ett kontonummer dit pengarna ska sändas

Har du några frågor kring Amilons fond, hör av dig till Annika Jönsson, 010-476 20 10
e-mail: annika.jonsson@hushallningssallskapet.se

Fürstin VH (31)(SWB) e. Fürstenball u. Rakel VH (31)(SWB) – Rohdiamant, ett av de Västra Hoby-ston som tilldelats medel ur Amilons fond. Foto: Lottis Levin