fbpx


Foto Elin Johansson

SWB och ASVT i samarbete med Bollerup Lantbruksinstitut bjuder in till en kurs för stuteripersonal att utbilda sig till seminassistent. Kursen sker delvis på distans med webbinarier under januari och februari samt kräver deltagande på Bollerup under vecka 9 eller 10 (ej valbart vilken vecka). Webbinarierna hålls delvis på engelska.

Utbildningsmål
Att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:1.

Kursinnehåll
1. De honliga könsorganens anatomi och funktion.
2. Den normala sexualcykeln.
3. De hanliga könsorganens anatomi.
4. Ejakulation och spermans sammansättning.
5. Samling, bedömning och hantering av sperma.
6. Inseminationsteknik och dess betydelse för dräktighetsresultat.
7. Hantering av transportsperma, sändning och mottagning.
8. Hantering och insemination av fryssperma.
9. Smittskydd och de vanligaste orsakerna till störningar i stonas könsfunktioner.
10. Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
11. Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl. hygienföreskrifter.
12. Ansvarsförhållande.

Efter avslutad kurs utfärdas intyg. Kursen avslutas med praktiskt och skriftligt prov.

Anmälan, pris och urval
Anmälan till SWB skall ske senast 20 december 2022. Deltagare ansvarar själv för kost och logi.
Kurspriset är 19 800 kr inkl. moms.
För att bli antagen måste du vara medlem i SWB eller ASVT.
Du skickar in din ansökan via detta formulär.
Välkommen med din ansökan!