fbpx

Inför avelssäsongen 2019 har SWBs avelsvärderingsnämnd (AVN) beslutat att höja avelsvärdebokstaven för följande hingstar:

Avelsvärdeklass Elit
Hingst som uppfyller krav på mycket god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att avsevärt föra aveln framåt i åtminstone en disciplin i ett internationellt perspektiv. Produktion av hästar i Svår klass är en förutsättning. Elit kan tilldelas postumt. För värdebokstav ELIT ska de äldsta avkommorna vara minst 7 år. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex

Hingstar som tilldelas Elit 2019:

Baloubet du Rouet:
Baloubet du Rouet 95083 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Den i internationell avel framgångsrike Baloubet du Rouet har på en relativt begränsad mängd SWB-avkommor lyckats producera flera framgångsrika hopphästar. Avkommorna har producerat mycket goda resultat i såväl svår internationell hoppning som nationella tävlingar och vid unghästbedömningar. Bland de mest framgångsrika finns Bonzai H (SWB) och Balahe (SWB). Baloubet du Rouet 95083 har 10 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, 26 hopptävlande avkommor, varav 3 SWB-avkommor har placeringar i nationell Svår hoppning, och minst 3 SWB-avkommor som går svår internationell hoppning. Baloubet du Rouet har för närvarande det högsta avelsindexet för hoppning av alla hingstar med index i SWB-aveln – 172, baserat på resultat fram t.o.m. 7 oktober 2018.

Balou du Rouet 95144
Balou du Rouet 95144 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Den i internationell avel framgångsrike Balou du Rouet har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. Avkommorna har producerat goda resultat i såväl svår internationell hoppning som nationella tävlingar och vid unghästbedömningar. Mest framgångsrik just nu är Bianca (SWB), men han har även ett antal yngre talangfulla avkommor på väg upp i klasserna. Balou du Rouet 95144 har 65 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, 75 hopptävlande avkommor, varav 2 SWB-avkommor har placeringar i nationell Svår hoppning, och minst 2 SWB-avkommor som går svår internationell hoppning. Balou du Rouets avelsindex för hoppning är 149 baserat på resultat fram t.o.m. 7 oktober 2018.

Corlensky G 1101
Corlensky G 1101 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. Avkommorna har producerat goda resultat i såväl svår internationell hoppning som nationella tävlingar och vid unghästbedömningar. Flera avkommor är placerade i internationell svår hoppning, bl.a. Fine (SWB), Don Gretzky (SWB), Crush (SWB), Corleone (SWB) och Calix de Mex (SWB). Corlensky G har även lämnat de godkända SWB-hingstarna Cormac N 1269 (SWB), Corriendo Tau 1250 (SWB) och Silber Sky F 1252 (SWB) samt Riksstovinnaren i hoppning 2011 Corlenta Gold (SWB). Corlensky G 1101 har 144 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, 183 hopptävlande avkommor, varav 9 SWB-avkommor har placeringar i nationell Svår hoppning, och minst 8 SWB-avkommor som placerat sig i svår internationell hoppning. Corlensky Gs avelsindex för hoppning är 143 baserat på resultat fram t.o.m. 7 oktober 2018.

Diarado 95337
Diarado 95337 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. Avkommorna har producerat goda resultat i såväl internationell hoppning som nationella tävlingar och vid unghästbedömningar. Trots att Diarados första SWB-årgång bara var 8 år 2018 går några avkommor redan internationell svår hoppning, bl.a. So Precious (SWB) och Diarado’s Love ELITH (SWB). Diarado har även lämnat de svenskfödda godkända hingstarna Diero Lux N 1280, Dylan N 2010 (SWB) och Mr Vain GJ 2013 (SWB). Diarado 95337 har 58 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, 93 hopptävlande avkommor, varav 3 SWB-avkommor har placeringar i nationell Svår hoppning, och minst 2 SWB-avkommor som placerat sig i svår internationell hoppning. Diarados avelsindex för hoppning är 159 baserat på resultat fram t.o.m. 7 oktober 2018.

Avelsvärdeklass A
Hingst som uppfyller krav på god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att föra aveln framåt på åtminstone nationell nivå i en disciplin, men utan allvarliga svagheter i övrigt. Avkommornas tävlingsstatistik ska, då sådan finns, tillmätas väsentlig betydelse för hingst som är 15 år och äldre. Det räcker dock med att avkommorna har resultat från enbart Unghästtest och Ridhästtest. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex. Avkommor med resultat från riden bedömning och/eller tävling, krävs som grund för höjning till A.

Hingstar som tilldelas A 2019:

Algot 1182
Algot tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat framförallt i tävling. En stor andel av avkommorna har tävlat med goda resultat och Algot har avkommor placerade t.o.m. svår klass hoppning.Algot har ett sparsamt antal avkommor ackumulerade över lång tid. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2010. Fram t.o.m. 7:e oktober 2018 har 14 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Algot har 17 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 148.

Cohiba 1198
Cohiba tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat framförallt i tävling. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2011. Fram t.o.m. 7:e oktober 2018 har 85 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Cohiba har 63 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 139.

I’m Special de Muze 95446
I’m Special de Muze tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWBs unghästbedömningar och på tävling. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2013. Fram t.o.m. 7:e oktober 2018 har 12 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. I’m Special de Muze har 10 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. I’m Special de Muze har även lämnat den svenskfödde godkände hingsten I’m Very Special F 1349. I’m Special de Muzes avelsindex för hoppning är 133.

King Louie 1171
King Louie tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWBs unghästbedömningar och på tävling. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2009. Fram t.o.m. 7:e oktober 2018 har 34 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. King Louie har 16 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 128.

San Amour 95300
San Amour tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWBs unghästbedömningar och på tävling. Den äldsta SWB-avkomman är född 2010. Fram t.o.m. 7:e oktober 2018 har 22 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. San Amour har 17 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 143.

Luxus CML (SWB) 1246
Luxus CML (SWB) tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWBs unghästbedömningar och på tävling. De äldsta svenskfödda avkommorna är födda 2012. Fram t.o.m. 7:e oktober 2018 har 8 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Luxus CML (SWB) har 39 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 140.

Luxus CML höjs till A. Foto: Johannes Walter

Insterburg TSF 1218
Insterburg TSF tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWBs unghästbedömningar och på tävling. Den äldsta SWB-avkomman är född 2008. Fram t.o.m. 7:e oktober 2018 har 15 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Insterburg TSF har 11 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 139.

Zaladin MI 1240
Zaladin MI tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWBs unghästbedömningar och på tävling. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2013. Fram t.o.m. 7:e oktober 2018 har 7 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Zaladin MI har 43 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 135.