fbpx

Inför avelssäsongen 2017 har SWBs avelsvärderingsnämnd (AVN) beslutat att höja avelsvärdebokstaven för följande hingstar:

Elit
Hingst som uppfyller krav på mycket god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att avsevärt föra aveln framåt i åtminstone en disciplin i ett internationellt perspektiv. Produktion av hästar i Svår klass är en förutsättning. Elit kan tilldelas postumt. För värdebokstav ELIT skall hingsten ha minst 30 tävlande avkommor. De äldsta ska vara minst 7 år. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex.

Följande hingstar har tilldelats Elit:

Orlando 95132
Född 1996 e. Heartbreaker u. I. Nefista vd Ruitershoeve – Darco
Uppfödare: A.I. de Vetter och D. D’Haese

Orlando 95132 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Den i internationell avel framgångsrike Orlando har på en relativt begränsad mängd SWB-avkommor lyckats producera såväl många framgångsrika hopphästar som en ovanligt stor andel tävlande avkommor. Avkommorna har producerat mycket goda resultat i såväl svår internationell hoppning som nationella tävlingar och vid unghästbedömningar. Bland de mest framgångsrika finns naturligtvis dottern Ohlala (SWB), som i flera år legat bland de bästa på världsrankingen i hoppning. Även Milano (SWB) och Barlando (SWB) går internationell 160 hoppning och flera andra svår hoppning. Orlando har även lämnat den godkände hingsten Optic VT 1162 (SWB) och Riksstovinnaren i hoppning 2007 Joyful (SWB). Orlando 95132 har 53 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar, 84 hopptävlande avkommor, varav 8 SWB-avkommor har placeringar i nationell Svår hoppning, och minst 5 SWB-avkommor som går svår internationell hoppning, varav ca hälften exporterades innan de kom upp i nationell svår klass. Orlandos avelsindex för hoppning är 137 baserat på resultat fram t.o.m. 9 oktober 2016.

Danone I 1040
Född 2000 e. De Niro u. Well Done – Weltmeyer
Uppfödare: Bianca Helmcke

Danone I 1040 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i dressyr. Danone I har en ovanligt stor andel tävlande SWB-avkommor i dressyr varav flera framgångsrika upp till svår dressyr. Bland hans mest framgångsrika SWB-avkommor kan särskilt nämnas Darcia VH (31) (SWB), placerad i svår internationell dressyr och It’s Ad Hoc (f. 2008), mycket framgångsrik i unghästklasser. Danone I är också en internationellt framgångsrik fadershingst med avkommor såsom Dante Weltino OLD i internationell svår dressyr. Danone I 1040 har 48 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar, 43 dressyrtävlande avkommor, varav 3 SWB-avkommor har placeringar i Svår dressyr och 18 i Msv dressyr. Danone I:s avelsindex för dressyr är 166 baserat på resultat fram t.o.m. 9 oktober 2016.

Silvano 1047
Född: Ribinstein I u. Jubilant – Cocktail
Uppfödare: F. Wouters

Silvano 1047 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i dressyr. Silvano har en ovanligt stor andel tävlande SWB-avkommor i dressyr varav Deja (SWB) är den mest framgångsrika, med många internationella topplaceringar. Även Simson SD (SWB), Vectra (F.2)(SWB) och Silenzio (SWB) är framgångsrika i Svår dressyr. Silvano 1047 har 78 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar, 70 dressyrtävlande avkommor, varav 4 SWB-avkommor har placeringar i Svår dressyr och 22 i Msv dressyr. Silvanos avelsindex för dressyr är 159 baserat på resultat fram t.o.m. 9 oktober 2016.

A

Avelsvärdebokstav A ges till hingst som uppfyller krav på god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att föra aveln framåt på åtminstone nationell nivå i en disciplin, men utan allvarliga svagheter i övrigt. Avkommornas tävlingsstatistik ska, då sådan finns, tillmätas väsentlig betydelse för hingst som är 15 år och äldre. Det räcker med att avkommorna har resultat från enbart 3-årstest och kvalitetsbedömning. Riktmärke för BLUP-index: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex. Som riktmärke minst 25 testade unghästar, varav minst 10 från kvalitetsbedömning och/eller tävling, som grund för höjning till A.

Följande hingstar har tilldelats A:

Hingstar som tidigare varit verksamma inom SWB, men som det inte lösts betäckningslicens för 2016:

Cabachon 1216
Född 2004 e. Cassall u. Lady Mobilcom – Concerto II
Uppfödare: Gerhard Schmid

Cabachon tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Cabachons äldsta äldsta SWB-avkommor är födda 2009. Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 70 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Cabachon har 92 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 146.

Chairman la Silla 1154
Född 2003 e. ChapultepecLaSilla(FergarMail) u. Marimba La Silla (ex Bolina) – Capitol I
Uppfödare: Club Hipico La Silla

Chairman La Silla tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Chairman La Sillas äldsta SWB-avkommor är födda 2009. Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 53 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Chairman La Silla har 24 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 134.

Connaisseur 1193
Född 2007 e. Con Amore u. Donna Clara – Donnerhall
Uppfödare: Fenna Schulte-Landwehr

Connaisseur tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Connaisseurs äldsta SWB-avkommor är födda 2011. Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 23 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Connaisseur har 36 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 138.

Cornetto 1020
Född 1989 e. Caletto I u. Gofine – Ramiro Z
Uppfödare: Detlee Niko

Cornetto tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Cornettos äldsta SWB-avkommor är födda 1997 (2 st, men han användes inte i någon större omfattning i SWB-aveln förrän 2002). Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 105 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Cornetto har 74 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 136.

Diabeau vd Heffinck 1297
Född 2003 e. Clinton u. Ulrieke v.d. Mispelaere – Skippy II
Uppfödare: Ronny de Beule

Diabeau van de Heffinck tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Diabeau van de Heffinck äldsta SWB-avkommor är födda 2009. Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 17 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Han har en mycket hög andel tävlande avkommor. Diabeau van de Heffinck har 15 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 134.

Metall 1070
Född 1994 e. Ferro u. Edelweis – Ramiro Z
Uppfödare: A. Verdellen te Horst

Metall tilldelas A baserat på avkommornas goda tävlingsresultat. Metalls äldsta SWB-avkommor är födda 2005. Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 36 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå, varav två i Svår dressyr. Connaisseur har 46 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 132.

Sandakan 1078
Född 2002 e. Sandro Hit u. Arkona – Donnerhall
Uppfödare: Clemens-August Graf von Merveldt

Sandakan tilldelas A baserat på avkommornas goda tävlingsresultat. Sandakans äldsta SWB-avkommor är födda 2006. Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 113 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå, varav fyra i Svår dressyr. Sandakan har 120 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 136.

Vivaldi K 1241

Född 2002 e. Indoctro u. Krisinaa – Nimmerdor
Uppfödare: P.G. Kruizenga

Vivaldi K tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Vivaldi K:s äldsta äldsta SWB-avkommor är födda 2011. Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 25 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Vivaldi K har 23 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 140.

Hingst som verkat via spermaimport och som det lösts betäckningslicens för 2016:

Ci Ci Senjor Ask 95347
Född 2006 e. Cassini I u. Penelope I – Contender
Uppfödare: Tobias Klein

Ci Ci Senjor Ask tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Ci Ci Senjor Asks äldsta SWB-avkommor är födda 2010. Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 23 st avkommor (av 37 möjliga) placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Ci Ci Senjor Ask har 16 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 145.

Sandreo 95198
Född 2000 e. Sandro Hit u. Prettify – Flemmingh
Uppfödare: Fam. Zegers

Sandreo tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Sandreos äldsta SWB-avkommor är födda 2006. Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 25 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Han har en hög andel tävlande avkommor. Sandreo har 31 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 138.

Sir Donerhall I 95209
Född 2001 e. Sandro Hit u. Contenance – Donnerhall
uppfödare: Paul Schockemöhle

Sir Donnerhall I tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Sir Donnerhall I:s äldsta SWB-avkommor är födda 2007. Fram t.o.m. 9:e oktober 2016 har 30 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Sir Donnerhall I har 38 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 167.

 

Vivaldi K i samband med sitt godkännande 2010.

Foto: Marielle Andersson-Gueye