fbpx

I början av varje år går AVN igenom förärvningen för alla hingstar som verkar och verkat i SWB-aveln. De hingstar som visat förärvning över genomsnittet belönas med höjd avelsvärdebokstav. Besluten grundas på hur hingsten förärvt sig i SWB-aveln och inte på utlandsfödda avkommor och hänsyn tas till vilket stomaterial hingsten fått. Information om avkommornas resultat hämtas, förutom från vår egen databas, även från Svenska Ridsportförbundet och internationella databaser som FEI, Horsetelex och Hippomundo.

Inför avelssäsongen 2018 har AVN beslutat att belöna följande hingstar med höjd avelsvärdebokstav:

Hopphingst Elit

Heartbeat 1334
Heartbeat 1334 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Heartbeats äldsta SWB-avkommor är födda 2007 och han har förärvt sig mycket väl på våra svenska ston. Hittills har en tredjedel av hans visade avkommor tilldelats diplom vid 3-årstest. 67 % av hans avkommor i tävlingsbar ålder är aktiva på tävlingsbanan, vilket är en ovanligt hög andel, särskilt för hingstar med relativt många avkommor. De svenskfödda avkommorna har producerat mycket goda resultat på tävlingsbanorna. Bland de mest framgångsrika finns Main Road (SWB), placerad internationell 160 med Shane Sweetnam, godkände sonen Hasard (SWB) 1245, placerad internationell 150 med Niklas Arvidsson och Lucky Lisa (SWB), placerad internationell 145 med Alexander Zetterman.

Även de unga avkommorna är framgångsrika. Senast vid Breeders Trophy 2017 dominerade Heartbeat-ättlingarna femårsfinalen där Herta Beata (SWB) vann, i gott sällskap med Tiger Rose (SWB) och Thelma Hästak (SWB) som kom 3:a respektive 4:a. T.o.m. 2017 hade Heartbeat 126 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar samt192 hopptävlande avkommor i åldern 4-10 år. Av dessa har hittills fem SWB-avkommor placeringar i internationell svår hoppning, varav ca hälften exporterades innan de kom upp i nationell svår klass. Heartbeats avelsindex för hoppning är 147 baserat på resultat fram t.o.m. 8 oktober 2017.

 

Heartbeat 1334

A – Hopphingstar som varit stationerade i Sverige

Corporal VDL 1224
Corporal VDL 1224 tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Corporals äldsta SWB-avkommor är födda 2012. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 20 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Corporal VDL har 23 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 147.

Diamant de Revel 1217
Diamant de Revel 1217 tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Diamant de Revels äldsta SWB-avkommor är födda 2009. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 30 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Diamant de Revel har 19 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 133.

Saint Amour 1125
Saint Amour 1125 tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Saint Amours äldsta SWB-avkommor är födda 2006. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 34 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå, vilket utgör 69 % av Saint Amours avkommor. Det är en ovanligt hög andel tävlande avkommor. Saint Amour har 13 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 132.

Starkko 1200
Starkko 1200 tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Starkkos äldsta SWB-avkommor är födda 2011. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 11 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Starkko har 16 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 150.

A – Dressyrhingstar som varit stationerade i Sverige

Channon (SWB) 1082
Channon (SWB) tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Channon (SWB):s äldsta SWB-avkommor är födda 2006. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 19 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå, vilket utgör 40 % av Channons avkommor. Det är en hög andel tävlande avkommor för en dressyrhingst. Channon (SWB) har 18 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 132.

Sir Donnerhall II 1234
Sir Donnerhall II tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Sir Donnerhall II:s äldsta SWB-avkommor är födda 2004. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 12 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Sir Donnerhall II har 20 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 150.

Wladimir O.A. 1138
Wladimir O.A. tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Wladimir O.A.:s äldsta SWB-avkommor är födda 2008. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 22 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Dessa utgör 49% av Wladimir O.A.:s avkommor och är en ovanligt hög andel tävlande avkommor för en dressyrhingst. Wladimir O.A. har 14 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 157.

A – Hopphingstar, spermaimporter

Favorit Ask 95348
Favorit Ask 95348 tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Favorit Asks äldsta SWB-avkommor är födda 2011. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 27 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå, vilket utgör 73 % av Favorit Asks avkommor som är minst 4 år gamla. Det är en ovanligt hög andel tävlande avkommor. Favorit Ask har 18 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 132.

Kannan 95343
Kannan 95343 tilldelas A framförallt baserat på avkommornas goda resultat på tävling. Kannans äldsta SWB-avkommor är födda 2011. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 26 st avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå. Kannan har 23 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 141.

A – dressyrhingstar, spermaimporter

Belissimo M 95222
Belissimo M tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Belissimo M:s äldsta SWB-avkommor är födda 2005. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 23 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Belissimo M har 20 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 137.

Blue Hors Zack 95316
Blue Hors Zack tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Blue Hors Zack:s äldsta SWB-avkommor är födda 2009. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 49 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Blue Hors Zack har 65 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 132.

Riccione 95127
Riccione tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat vid SWB:s unghästbedömningar och på tävling. Ricciones äldsta SWB-avkommor är födda 2004. Fram t.o.m. 8:e oktober 2017 har 16 st avkommor placerat sig i dressyrtävling på minst regional nivå. Riccione har 11 avkommor bedömda vid SWB:s unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 152.