fbpx

Besvärsnämnden har fattat beslut i fall angående avbruten avelsvärdering vid SWBs Bruksprov 2017 av hingsten Valentino f. 2014 (reg. 04-14-3084) e. Vivaldi 9012 – u. Kirdana e. Donnerschwee. Klagande är Valentinos ägare Johan Ifverson.

Besvärsnämnden har funnit att beslutet att utestänga Valentino från individprövningens Steg 2 var korrekt enligt SWBs Hingstreglemente.

I Hingstreglementets anges, att besvär i samband med avelsvärdering endast kan omfatta avsteg från det fastställda reglementet och inte resultatet av avelsvärderingen. I fallet Valentino har Besvärsnämnden överprövat Avelsvärderingsnämndens veterinärs beslut att utestänga hingsten från individprövningens Steg 2, men inte korrektheten i den veterinära bedömningen. Besvärsnämnden har vidare konstaterat att skälet för att utestänga Valentino från individprövningens Steg 2 var legitimt. Detta legitima skäl var att Valentinos hälsostatus inte kunde godkännas vid den veterinära bedömningen beroende på reaktioner i båda bakre knäledernas inre knäskålsligament.

Förutsatt att klagande önskar pröva sin hingst för svensk avel kommer SWB att låta extern specialistkompetens göra en bedömning i syfte att uppnå underlag för på ett korrekt sätt säkerställa frånvaron av för avel diskvalificerande sjukdom. Om undersökningens resultat så medger kan Valentino komma åter för prövning.

Besvärsnämnden rekommenderar ett antal ändringar i SWBs Hingstreglemente i syfte att förtydliga handläggningsstegen i fall som Valentinos. En arbetsgrupp med juristkompetens är tillsatt för att gå igenom och uppdatera reglementet.