fbpx

Vare sig vi vill eller inte så påverkar Corona-situationen hela världen, både i stort och smått, så även Breeders Trophy. Vi var tvungna att ta ett beslut och i nuläget är det ovisst när – eller ens om – det skulle vara möjligt att kvala. Ett Breeders utan kvalkrav är ingen perfekt lösning, men det är den bästa så som läget är just nu. Det ger uppfödare, hästägare och ryttare möjlighet att i god tid planera och förbereda sina hästar på ett bra sätt i en osäker situation. Hästarna kan matchas, få planerade viloperioder och har goda möjligheter att förberedas utan att pressas in i många kval på kort tid, som skulle kunna vara ett alternativ om tävlingsverksamheten öppnar upp under sensommaren eller hösten. Just nu är det ingen som vet och av den anledningen fattade SWB ett tidigt beslut om att slopa kvalen till Breeders.

Förberedande aktiviteter på riksanläggningarna
Det är alltid upp till teamet runt varje enskild häst att avgöra om hästen är mogen för den uppgift den ställs inför. Samtidigt är det svårt att veta hur en ung häst reagerar i en överväldigande miljö. I ett samarbete mellan riksanläggningarna Flyinge och Ridskolan Strömsholm planerar vi därför ett antal unghästanpassade aktiviteter under sommaren som syftar till att förbereda dem för prestation i en annan miljö. Vi vill också ge möjlighet till rådgivning från personer med stor erfarenhet av unghästutbildning under dessa tillfällen.

Kostnadsfritt deltagarbevis ger indikation på antal deltagare
En utmaning som årets kvalfria system innebär, är hur många hästar som kommer till start under höstens Breeders. SWB har beslutat att slopa avgiften, men vädjar till alla som planerar att rida finalerna i höst att lösa ett kostnadsfritt deltagarbevis via TDB. På så sätt kan vi få en indikation på hur stort intresset är i del olika årgångarna och kan lägga ett tidsprogram och ge förutsättningar för att alla deltagare ska få en så bra upplevelse som möjligt. Samtidigt ger det oss en möjlighet att nå ut med information om förberedande aktiviteter till de som har höstens Breeders-finaler som mål.

Anpassad tävling med hästarnas bästa för ögonen
På plats under finalveckorna kommer självklart tävlingen att anpassas efter de möjligheter till träning och tävling som har funnits. Vi har alla ett ansvar för djurvälfärden och SWB har stort förtroende för de duktiga utbildare, ryttare och uppfödare som finns i Sverige. Därmed tror vi också att beslutet att öppna Breedersfinalerna för samtliga svenskfödda hästar har goda möjligheter att fungera väl.

SWB följer naturligtvis myndigheternas krav och rekommendationer för event. I skrivande stund har vi gott hopp om att kunna genomföra SWB Equestrian Weeks och Breeders Trophy i höst. Men en sak är säker – ingen vet säkert.

Fortsätt njut i vårsolen!

Tomas Torgersen, Senior Advisor SWB Equestrian Weeks

Foto: Sophia Maule