fbpx

SWBs nya språngrullasystem lanserades för hingsthållarna den 2 mars och planen var att det skulle öppnas för språngägare och seminstationer vid månadsskiftet mars/april. Den senaste veckans utveckling av coronavirusets smittspridningsåtgärder har dock påverkat projekts framdrift i så pass stor utsträckning att en andra lansering av systemet har blivit omöjlig att genomföra. Det Stockholmsbaserade företag som tillsammans med SWB utvecklar systemet har på kort tid fått en kraftigt decimerad personalstyrka, vilket har gjort att projektet inte kunnat följa den tidigare uppsatta tidsplanen.

Eftersom vi har en betäckningssäsong som nu påbörjas så har SWBs styrelse därför fattat beslutet att vi under 2020 kommer att använda det befintliga Språngrullasystemet. Detta på grund av att vi i dagsläget inte kommer att kunna erbjuda alla de funktioner och den support vi anser behövs för att systemet ska kunna fungera tillfredsställande för både användarna och för SWB centralt. Vi anser också att alternativet med en uppskjuten lansering till senare under betäckningssäsongen innebär att systemets användare påverkas i allt för stor utsträckning.

Detta är en nödlösning, men vi kommer att se över det befintliga Språngrullasystemet och jobba hårt för att säkerställa att det fungerar för alla parter. Bland annat kommer vi att undersöka möjligheten för en utökad serverkapacitet för att kunna se till att laddningstiderna i systemet inte blir för långa.

Det befintliga Språngrullasystemet förbereds nu och vi beräknar öppna det så fort som möjligt, dock senast den 31 mars. Arbetet med utvecklingen av Nya Språngrulla kommer att fortlöpa och målsättningen är det nya systemet lanseras till betäckningssäsongen 2021.