fbpx

Avelsvärderingsnämnden har nu fattat beslut gällande Coup de Coeur, vilket innebär att han har fått dispens för användning i SWB-avel. Han tilldelas avelsvärdebokstav G och stamboksnummer 1403. Hela beslutet kan du läsa nedan.

Beslut avseende dispensansökan för hingsten Coup de Coeur

Bakgrund
Dispensansökan avser pungbråck, som är en defekt som finns listad på Jordbruksverkets defektlista för häst, ur DFS 2004:22 föreskrifter om avelsarbete och som av SWB räknas som diskvalificerande för avel.

Hingsten Coupe de Coeur 9068 befanns vid den klinisk veterinärundersökningen i samband med SWBs bruksprov på Flyinge den 1 mars 2019 endast ha en testikel. Som en följd av detta fynd begärde SWB in ett veterinärintyg på orsaken till att hingsten endast hade en testikel. Av veterinärintyget som delgavs Avelsvärderingsnämnden senare samma dag framgick att hingsten är opererad för pungbråck 2010.

Hingsten Coupe de Coeur har tävlat framgångsrikt på högsta internationella nivå i hoppning. Hans högsta placering på FEI/WBFSHs världsranking av hopphästar är 47 (2011). Han har lämnat ett antal framgångsrika avkommor upp t.o.m. internationell 160 hoppning och har i Tyskland ett avelsindex för unghästbedömningar på 144 (säkerhet 88) och för hopptävling på 125 (säkerhet 87).

Beslut
Avelsvärderingsnämnden har beslutat att ge Coupe de Coeur dispens för användning i SWB-aveln, baserat på hans egna goda tävlingsresultat och förärvning, samt att pungbråcket inträffade relativt sent i hingstens liv, då han redan tävlat framgångsrikt under flera år.

När tillräckligt antal SWB-avkommor finns ska uppföljning av Coupe de Coeurs förärvning i SWB-aveln göras och dispensen omprövas mot bakgrund av kvalitén på förärvningen.

Poäng och omdöme för samtliga hingstar godkända vid bruksprovet 2019

Coup de Coeur 1403. Foto: Lotta Brundin Gyllensten