fbpx

Tre nya Elithingstar och 13 hingstar med avelsvärdeklass A. SWB presenterar nu vilka hingstar som fått höjd avelsvärdeklass 2022. 

Avelsvärdeklass Elit

Hingst som uppfyller krav på mycket god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att avsevärt föra aveln framåt i åtminstone en disciplin i ett internationellt perspektiv. Produktion av hästar i Svår klass är en förutsättning. Elit kan tilldelas postumt. För värdebokstav ELIT ska de äldsta avkommorna vara minst 7 år. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex.

Hingstar som till delas Elit 2022

Dressyr

Zuidenwind 1187 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i dressyr. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell dressyr. Zuidenwinds äldsta

avkommor är födda 2008. Han har 574 registrerade SWB-avkommor varav 212 är bedömda vid unghästbedömningar och 197 är tävlande vilket motsvarar 34 % (183 i dressyr). Flera avkommor har varit mycket framgångsrika i årgångsklasser som till exempel Skywalker (SWB), Zenith (SWB) och Rudolph (SWB) och några har även representerat SWB vid unghäst-VM i dressyr. Zuidenwind har även lämnat två godkända söner, Heston for U (SWB) 1311 som blivit bruksprovsvinnare, är A-premierad och har segrar i Grand Prix dressyr, samt Certus NL 1257. Några av de mest framgångsrika SWB-avkommorna utöver tidigare nämnde Heston for U (SWB) är Zidney (SWB), Zinderella (SWB) och Kopparkulla Malovana (SWB) och Rudolph (SWB), alla med tävlingsmeriter i Grand Prix dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 132 baserat på resultat fram t.o.m. 9 oktober 2022.

Sir Donnerhall II 1234 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning dressyr. Hans äldsta avkommor är födda 2010 och han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med internationell Grand Prix dressyr. Han har 51 registrerade SWB-avkommor varav 23 är bedömda vid unghästbedömningar och 19 tävlande (37 %).  Flera har varit mycket framgångsrika i årgångsklasser som till exempel Simmebros Donna Frapin (SWB), Sir Donovan (SWB), SirPrice (SWB) och Astoria (SWB) som även varit dubbel finalist i unghäst-VM. SirPrice (SWB) har tävlat med placeringar t.o.m Intermediaire II och Astoria (SWB) har segrar i internationell Grand Prix. Simmebros Donna Frapin (SWB) har startat i Intermediaire I och har flera placeringar i Prix St Georges och Sir Hyde (SWB) har segrat tom Msv A. Sir Donnerhalls avelsindex för dressyr är 131 baserat på resultat fram t.o.m. 9 oktober 2022.

Hoppning

Cohiba 1198 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Hans äldsta avkommor är födda 2011 och han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar u

Cohiba är en av de hingstar som blir elithingst 2022.

pp till och med internationell mästerskapsnivå.  Han har 191 SWB-registrerade avkommor, varav 54 är bedömda på unghästtest och 16 på ridhästtest. 111 avkommor har tävlat (58 %), 98 i hoppning, 28 i dressyr och 6 i fälttävlan. Sju avkommor har resultat i svår hoppning, varav Markan Cosmopolit deltog i det svenska, guldmedaljvinnande VM-laget 2022 och Albufuehren’s Maddox tävlar i bland annat världscupen tillsammans med Steve Guerdat. Cohiba har även lämnat Con Hiba, Kactus, Nicci H och Nivienne som alla har tävlat internationellt upp till och med 150-klasser.

Avelsvärdeklass A

Hingst som uppfyller krav på god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att föra aveln framåt på åtminstone nationell nivå i en disciplin, men utan allvarliga svagheter i övrigt. Avkommornas tävlingsstatistik ska, då sådan finns, tillmätas väsentlig betydelse för hingst som är 15 år och äldre. Det räcker dock med att avkommorna har resultat från enbart Unghästtest och Ridhästtest. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex. Avkommor med resultat från riden bedömning och/eller tävling, krävs som grund för höjning till A.

Dressyrhingstar

Franklin 95472 tilldelas A framför allt baserat på avkommornas goda resultat i gångarter vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. Han har 108 SWB-registrerade avkommor varav de äldsta är födda 2014. Av dessa är 20 bedömda vid ungtester och hälften av dessa har erhållit diplom i gångarter. Franklin har också hittills lämnat två tävlande avkommor. Han har även lämnat den premierade sonen Brown Fellow (SWB) 1455. Hans avelsindex för dressyr är 131.

Harlem D 1354 tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i gångarter vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. Han har 120 SWB-registrerade avkommor, samtliga födda 2018 och senare. 35 av dessa är bedömda vid unghästbedömningar varav 39 % erhållit gångartsdiplom och åtta har hittills tävlat. Hans avelsindex för dressyr är 133.

Ironman H 1351 tilldelas A baserat framför allt på avkommornas goda resultat i gångarter vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. Han har 210 SWB registrerade avkommor samtliga födda 2018 och senare. 78 SWB avkommor är bedömda vid unghästbedömningar varav 36 % erhållit gångartsdiplom och hela 90 % av avkommorna har blivit bedömda med diplom eller klass I. Ironman H har hittills lämnat 15 avkommor på tävlingsbanan. Hans avelsindex för dressyr är 137.

Quaterhit 95474 tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i gångarter vid SWBs unghästbedömningar. Han har 100 registrerade SWB avkommor där de äldsta är födda 2017. 18 SWB avkommor är bedömda vid unghästbedömningar varav 35 % erhållit diplom i gångarter vid unghästtest och en tävlande avkomma. Hans avelsindex för dressyr är 140.

Valverde 9273 tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i gångarter vid SWBs unghästbedömningar. Han har 31 SWB-registrerade avkommor, samtliga födda 2018 och senare. 16 av dessa är bedömda vid unghästbedömningar varav elva erhållit diplom i gångarter, detta motsvarar höga 79 %. Hans avelsindex för dressyr är 135.

Hopphingstar

Calido’s Son 1343

Calido’s Son tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2018. Calido’s Son har 21 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, varav 32 % har erhållit diplom, och 6 SWB-avkommor med tävlingsresultat i hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 141.

Conthargos 95447

Conthargos tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar. En SWB-avkomma är född 2014, samtliga övriga är födda 2017 eller senare. Conthargos har 18 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, varav 53 % har erhållit diplom, och 8 SWB-avkommor med tävlingsresultat i hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 133.

Crusader Ice (SWB) 1357

Crusader Ice (SWB) tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2018. Crusader Ice (SWB) har 69 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, varav 25 % har erhållit diplom, och 19 SWB-avkommor med tävlingsresultat i hoppning. Han är också fader till den godkände hingsten Unique Ice T (SWB) 1454. Hans avelsindex för hoppning är 135

Emerald van’t Ruytershof 95458
Emerald van’t Ruytershof tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar, i unghästklasser och på tävlingsbanan. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2014. Emerald van’t Ruytershof har 12 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, varav 54 % har erhållit diplom, och 18 SWB-avkommor med tävlingsresultat i hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 150.

Gamelus R (G.Amelusina R53) 1331
Gamelus R tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2015. Gamelus R har 38 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, varav 23 % har erhållit diplom, 18 SWB-avkommor har tävlingsresultat i hoppning samt 2 SWB-avkommor med tävlingsresultat i fälttävlan. Hans avelsindex för hoppning är 136.

Ike 1348

Ike tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2014. Ike har 46 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 30 % av dessa har tilldelats diplom. Han har också 16 SWB-avkommor med tävlingsresultat i hoppning. Ike har lämnat den godkände hingsten Amorinas Booomerang (SWB) 1450. Hans avelsindex för hoppning är 132.

Kannando Hästak DWB 1384

Kannando Hästak DWB tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2018. Kannando Hästak DWB har 25 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, varav 33 % har erhållit diplom, och 3 SWB-avkommor med tävlingsresultat i hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 138.

New Port-W 1314

New Port-W tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar, i unghästklasser och på tävlingsbanan. Den äldsta SWB-avkomman är född 2012, följt av två avkommor 2013, övriga är födda 2016 eller senare. New Port-W har 15 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, varav 30 % har tilldelats diplom, 11 SWB-avkommor med tävlingsresultat i hoppning samt 3 SWB-avkommor med tävlingsresultat i fälttävlan. 17 % av hans SWB-avkommor har meriter i medelsvår hoppning och/eller fälttävlan. Hans avelsindex för hoppning är 134.