fbpx

Under söndagen hölls SWBs medlems- och fullmäktigtemöten, denna gången av förklarliga skäl helt digitalt. Mötesordförande Per Håkansson lotsade deltagarna på ett mycket professionellt och tydligt sätt genom mötena och förutom att tekniken spelade oss små spratt avlöpte det hela väl och stämningen som förmedlades på skärmen var god.

Vi kan konstatera att mötesformen sannolikt bidrog till att deltagarantalet på medlemsmötet var betydligt högre än tidigare år, vilket vi ser som en positiv effekt i det hela. Närmare 100 medlemmar deltog och de bjöds på information och fick möjlighet att ställa frågor om både årets som gått och vad som väntar runt hörnet 2021.

Vid fullmäktigemötet hade SWB god hjälp av företaget StreamShed som tillhandahöll programmet för votering. 41 röstlängder deltog, varav 4 via fullmakt och styrelsen valdes enligt valberedningens förslag i sin helhet. Magdalena Hermelin, med bred erfarenhet från internationell hoppsport, valdes in som ordinarie ledamot i styrelsen och Anki Karlsson lämnar sin post efter att under många år i både styrelsen och utskott ha bidragit med stor kunskap och engagemang. I valberedningen är nu Jan-Ove Olsson sammankallande och Sopheia Kullgren ersätter Agnes Mårs som suttit sina år.