fbpx

Sedan årsskiftet gäller nya bestämmelser i Tyskland angående vilka krav som ställs på fadershingsten för att avkomman ska kunna registreras i avdelning I den tyska huvudstamboken, vilket motsvarar att registreras på ”gröna papper” hos SWB. Förändringen innebär att alla hingstar som genomför tyska hingstprov, oavsett resultat, kommer att kunna lämna avkommor som kan registreras i den tyska stambokens avdelning I. Tidigare krävdes att hingstarna uppnått en viss minimipoäng för att kunna ”godkännas” och kunna få avkommor införda i tyska huvudstambokens avdelning I.

För att man ska kunna lösa ett-sto-licens för hingstar som genomfört prov i Tyskland har tidigare gällt att hingsten skulle vara godkänd i något av de tyska förbunden samt uppfylla SWBs hälsokrav. SWB har nu beslutat att under 2020 behålla poängkraven för ”godkänd” som gällt i Tyskland t.o.m. 2019 för att lösa ett-sto-licens på tyska meriter under 2020. Dessa är:

14-dagarsprov: Slutbetyg 8 i antingen hoppning eller dressyr eller 7,5 i sammanvägt totalbetyg (sammanvägt dressyr och hoppning). Gäller 3-åriga hingstar samma år som provet genomförs.

50-dagarsprov: Slutbetyg 7,8 i antingen dressyr eller hoppning.

Sportprov: Slutbetyg 7,5 i antingen dressyr eller hoppning, i kombination med godkänt resultat vid 14-dagarsprov.

Utförliga regler kan du ta del av i SWBs Hingstreglemente.

Foto: Laila Berglund