fbpx

SWBs Avelsvärderingsnämnd gör årligen en genomgång av godkända hingstar och en rad av dem har fått höjd avelsvärdeklass inför avelssäsongen 2021. Tolv hingstar har höjts till avelsvärdeklass A och fem stycken har fått den allra högsta utmärkelsen Elit. Med Elit menas att hingsten har fått avkommor med meriter i svår klass och anses ha en förmåga att avsevärt föra aveln framåt i åtminstone en disciplin ur ett internationellt perspektiv. För att en hingst ska få Elit ska de äldsta avkommorna vara minst 7 år och som riktmärke ses lägst 130 i hoppindex eller lägst 125 i dressyrindex.

Följande hingstar har tilldelats ELIT 2021:

Cabachon 1216
Cabachon tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. En hög andel, ca 70 %, av avkommorna, tävlar. Ett flertal avkommor har varit framgångsrika i årgångsklasser och representerat SWB vid UVM i hoppning. Cabachon har även lämnat de svenskfödda godkända hingstarna Crusader Ice (SWB) 1357 (plac Int 160) och Triton Hästak (SWB) 1330 (plac Int 145). Några av de SWB-avkommor som presterat bäst utöver de redan nämnda är Carizma (SWB), Creme Caramel H (SWB), Cuyama (SWB), Luchón (SWB) och Mecca (SWB). Cabachon har 93 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 191 hopptävlande avkommor varav minst 6 SWB-avkommor är placerade i svår hoppning och minst 4 SWB-avkommor i internationell svår hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 142 baserat på resultat fram t.o.m. 4 oktober 2020.

Caressini L 1105
Caressini L tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. En hög andel, ca 70 %, av avkommorna, tävlar. Några av de mest framgångsrika SWB-avkommorna är Cassandra (SWB), Mansini (SWB), Stenhaga Tulip Tattoo (SWB), Cajza Cavat (SWB) och Texas (SWB). Caressini L har 50 avkommor bedömda vid SWBs Unghästbedömningar och 103 hopptävlande avkommor varav minst 5 SWB avkommor är placerade i svår internationell hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 130 baserat på resultat fram t.o.m. 4 oktober 2020.

Ci Ci Senjor Ask 1422
Ci Ci Senjor Ask tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. En mycket hög andel, ca 80 %, av avkommorna, tävlar. Ett flertal avkommor har varit framgångsrika i årgångsklasser och representerat SWB vid UVM i hoppning. Några av de mest framgångsrika SWB-avkommorna är Cicci BJN (SWB), Anakin (SWB) och Baloubettan (SWB) i hoppning samt Crocket (SWB) i fälttävlan. Ci Ci Senjor Ask har 19 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 35 hopptävlande SWB-avkommor varav minst två är placerade i internationell svår hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 148 baserat på resultat fram t.o.m. 4 oktober 2020.

Johnson 95254
Johnson tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i dressyr. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell dressyr. En ganska hög andel av SWB-avkommorna tävlar, 46%. Flera avkommor har varit framgångsrika i årgångsklasser och några har även representerat SWB vid UVM i dressyr. Johnson har även lämnat den svenskfödda godkände hingsten Sankt Erik II (SWB) 1265 (plac Svår Int. dressyr). Några av de mest framgångsrika SWB-avkommorna utöver tidigare nämnde Sankt Erik II (SWB) är Cilantro (SWB), Jinx Ek (SWB) och Maggie Mae (49) (SWB). Johnson har 27 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 23 dressyrtävlande SWB-avkommor varav minst två är placerade i svår dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 155 baserat på resultat fram t.o.m. 4 oktober 2020.

Skovens Rafael 1337
Skovens Rafael tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i dressyr. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell dressyr. Ett stort antal avkommor har varit framgångsrika i årgångsklasser och framgångsrikt representerat SWB vid UVM i dressyr. Skovens Rafael har även lämnat den svenskfödda godkände hingsten Springbank II VH (SWB) 9272. Några av de mest framgångsrika SWB-avkommorna utöver tidigare nämnde Springbank II VH (SWB) är H.S. Indigo (SWB), Rabalder (SWB), Eltzy Wick (2) (SWB), Rakeback VH (SWB), Cobra CS (SWB), Springbank VH (SWB), U. Bolt (SWB), Tesla (36)(SWB), Bowmore VH (SWB), och Revolution (SWB). Skovens Rafael har 95 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 49 dressyrtävlande SWB-avkommor varav minst två är placerade i svår dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 159 baserat på resultat fram t.o.m. 4 oktober 2020.

Följande hingstar har höjts till avelsvärdeklass A 2021:
Armitage 95210
Blue Hors St. Schufro 95429
Colmander 1333
Comfortuna VDL 1292
Dream Boy 95395
For Romance I 9032
Fürsten-Look 95424
Gisborne VDL 1310
Sibelius (SWB) 1315
Singular LS La Silla 1385
Total Hope 1307
Totilas 95364

Motiveringar för samtliga hingstar

Skovens Rafael, en av hingstarna som tilldelats ELIT-utmärkelse. Foto: Catharina Brink/Tullstorp