fbpx

Inför avelssäsongen 2020 har SWBs avelsvärderingsnämnd (AVN) beslutat att höja avelsvärdebokstaven för en rad hingstar och fyra av dem har visat mycket god förärvning och tilldelats den allra högsta utmärkelsen Elit. Med detta menas att hingsten har förmåga att avsevärt föra aveln framåt i åtminstone en disciplin i ett internationellt perspektiv och produktion av hästar i svår klass är en förutsättning. För värdebokstav Elit skall hingsten ha minst 30 tävlande avkommor och de äldsta ska vara minst 7 år. Riktmärke för avelsindex är lägst 130 i hoppindex eller lägst 125 i dressyrindex. Elit kan tilldelas postumt.

Följande hingstar har fått utmärkelsen ELIT:

Bocelli (SWB) 1044
Bocelli (SWB) 1044 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i dressyr. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell dressyr. Avkommorna har producerat goda resultat i såväl internationell dressyr som nationella tävlingar och vid unghästbedömningar. Till de mest framgångsrika avkommorna hör Ichi (SWB) och Mazy Klövenhöj (SWB) som har segrar i internationell Gran Prix samt Bilan (SWB) placerad i internationell svår dressyr. Bocelli har lämnat många avkommor som varit framgångsrika vid årgångstävlingar och flera avkommor som representerat SWB vid Unghäst-VM i dressyr. Därtill de båda Riksstovinnarna i dressyr 2011 Evita for U (SWB) och 2007 Basilika (F1)(SWB). Bocelli (SWB) 1044 har 177 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, 159 dressyrtävlande avkommor, varav 9 SWB-avkommor har placeringar i nationell svår dressyr, och minst 3 SWB-avkommor som placerat sig i svår internationell dressyr. Bocellis avelsindex för dressyr är 143 baserat på resultat fram t.o.m. 6 oktober 2019. Hans äldsta avkommor blir 16 år 2020

Click and Cash 1155
Click and Cash 1155 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. Avkommorna har producerat goda resultat i såväl svår internationell hoppning som nationella tävlingar och vid unghästbedömningar. Flera SWB-avkommor är placerade i internationell svår hoppning, bl.a. Click N Chick (SWB), Mamma Mia (SWB), Christiano (SWB), Saint Tropez Soul (SWB), Cnut (SWB). Click and Cash 1155 har 75 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, 114 hopptävlande SWB-avkommor, varav 8 SWB-avkommor har placeringar i nationell svår hoppning, och minst 5 SWB-avkommor som placerat sig i svår internationell hoppning. Click and Cashs avelsindex för hoppning är 139 baserat på resultat fram t.o.m. 6 oktober 2019. Hans äldsta SWB-avkommor blir 11 år 2020.

Nintender 1189
Nintender 1189 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. Avkommorna har producerat goda resultat i såväl tävling som vid unghästbedömningar. Han har en hög andel tävlade avkommor, (68 %), särskilt sett till att han har ganska många avkommor. Några SWB-avkommor är placerade i internationell svår hoppning, nämligen Addison (SWB), Tender Star (SWB) och Prince Nandor (SWB) 1321 samt Carter (SWB) i internationell 3-stjärnig fälttävlan. Nintender har lämnat många avkommor som varit framgångsrika vid årgångstävlingar och flera avkommor som representerat SWB vid Unghäst-VM i Hoppning. Han har även lämnat de godkända SWB-hingstarna Prince Nandor (SWB) 1321 och Main Defender (SWB). Nintender 1189 har 60 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, 96 hopptävlande avkommor, varav 8 SWB-avkommor har placeringar i nationell svår hoppning, och minst 3 SWB-avkommor som placerat sig i svår internationell hoppning. Nintenders avelsindex för hoppning är 136 baserat på resultat fram t.o.m. 6 oktober 2019. Hans äldsta SWB-avkommor blir 10 år 2020.

Quaterback 95235
Quaterback 95235 tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i dressyr. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell dressyr. Avkommorna har producerat goda resultat i såväl internationell dressyr som nationella tävlingar och vid unghästbedömningar. Till de mest framgångsrika SWB-avkommorna hör Quarton (SWB), Qurinell (SWB) 1274 och Quentin SV placerade int. svår dressyr. Quaterback har lämnat flera avkommor som varit framgångsrika vid årgångstävlingar och som representerat SWB vid Unghäst-VM i dressyr. Därtill de båda godkända SWB-hingstarna Qurinell (SWB) 1274 och Touchdown (SWB) 1338. Quaterback 95235 har 34 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, 28 dressyrtävlande SWB-avkommor, varav 9 SWB-avkommor har placeringar i nationell svår dressyr, och minst 3 SWB-avkommor som placerat sig i svår internationell dressyr. Quaterbacks avelsindex för dressyr är 143 baserat på resultat fram t.o.m. 6 oktober 2019. Hans äldsta avkommor blir 16 år 2020.

Click and Cash 1155 och Niklas Arvidsson. Foto: Roland Thunholm

Samtidigt har även ett antal hingstar fått sin avelsvärdebokstav höjd till A. Med detta menas att hingsten har förmåga att föra aveln framåt på åtminstone nationell nivå i en disciplin.

Följande hingstar har fått avelsvärdebokstaven A:

Benetton Dream FRH 1301
Canvas Plus (SWB) 9004
Clever Hill Q 1222
Cornet Obolensky 95203
Connor 95408
Daquar CC 1236
Magic Park (SWB) 1268
Diamant de Semilly 95242
Diamantino VDL 1267
Diero Lux N 1280
Fürstenball 95412
Tailormade Temptation 95355
Van Vivaldi 1286
Vilancio 1281

Utförliga motiveringar för samtliga hingstar