fbpx

Drygt 35 personer samlandes den 19 april på Solvalla för att diskutera hur man tillsammans kan jobba för att skapa samarbeten i Sverige som kan skapa goda förutsättningar för en embryotransferverksamhet i Sverige. Med på workshopen fanns bland annat representanter från seminstationer, hingsthållare, seminveterinärer, företag som inackorderar ston och unghästar, Agria, Svensk Travsport, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Ackordhäststiftelsen och Riksanläggningarna. Ett givande föredrag under workshopen hölls av veterinär Renée Båge, SLU, och det rörde hur embryotransferverksamheten startats upp inom nötaveln i Sverige. Här fanns det mycket intressanta erfarenheter att inhämta. Mötet fick också ta del av veterinärerna Anders Gånheim och Görel Nymans erfarenheter av embryotransferverksamhet i Sverige och utomlands. Deltagarna enades om att arbeta vidare och uppföljande regionala workshops kommer att hållas under augusti eller september när avelssäsongen är avslutad.