fbpx

För att minska smittspridningen av Covid-19 har SWB genomfört en rad åtgärder, bland annat att personalen i så stor utsträckning som det är möjligt arbetar hemifrån. Det innebär att processen gällande produktion av fölpass påverkas och handläggningstiden för dessa blir längre än normalt. Även tilläggsregistreringar och ägarbyten påverkas.

Handläggningstider i dagsläget:
Fölpass – ca 4 veckor
Tilläggsregistrering – ca 5 veckor
Ägarbyte – 3-4 veckor

Har du funderingar på om din hästs registreringshandlingar nått fram till oss? Klicka HÄR för att se lista!