fbpx

Varje år gör SWBs Avelsvärderingsnämnd en genomgång av godkända hingstars förärvning och tilldelar dem höjd avelsvärdebokstav om förärvningen ser god ut. För att kunna få höjd avelsvärdebokstav ska hingsten ha tillräckligt många avkommor som visats/och eller tävlats. Att avkommorna är ridna är ett krav.  I år har tjugo hingstar höjts till avelsvärdeklass A och två har fått den allra högsta utmärkelsen Elit.

Hingstar som tilldelas Elit 2022

Diamant de Semilly (SF) 95242
Diamant de Semilly tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. Ca 60% av SWB-avkommorna tävlar, vilket är en ganska hög andel. Flera av dem har varit framgångsrika i årgångsklasser. Han har även lämnat den svenskfödda godkända hingsten Digital VT (SWB) som är placerad Internationellt 155. Några av de SWB-avkommor som presterat bäst utöver honom är Silverstone G (SWB) som är placerad Internationellt 160 och Hockenheim G (SWB) som är tävlad 150.

Diamant de Semilly (SF) har 21 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 18 hopptävlande SWB-avkommor varav två av dem är placerade i svår internationell hoppning och ytterligare 4 i MSV hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 143 baserat på resultat fram t.o.m. 17 oktober 2021.

Rosevelt 1110
Rosevelt tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i dressyr. Han har lämnat framgångsrika SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell dressyr. En ganska hög andel av SWB-avkommorna tävlar i dressyr, motsvarande 45% av dem. Flera avkommor har varit framgångsrika i årgångsklasser. Rosevelt har även lämnat den svenskfödda godkände hingsten Sibelius (SWB) 1315, som är placerad i Grand Prix dressyr.

Några av de mest framgångsrika SWB-avkommorna utöver Sibelius (SWB) 1315 är Rolecz (SWB) som är placerad Intermediate II. Rozette (SWB), Cognac (SWB), Romméa (56) (SWB) och Ramses (SWB) är alla placerade i Intermediate I.
Rosevelt har 59 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 62 dressyrtävlande SWB-avkommor varav sju är placerade i svår dressyr och ytterligare 20 i MSV dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 147 baserat på resultat fram t.o.m. 17 oktober 2021.


Dressyrhingstar som tilldelas A 2022

Dante Weltino OLD 9103
Dante Weltino OLD tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter och dressyr vid SWBs unghästbedömningar och unghästklasser. Hans äldsta SWB-avkommor är födda 2012. Dante Weltino OLD har 9 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar varav 90 % uppnått Diplom eller klass I för gångarter och 8 SWB-avkommor med tävlingsresultat i dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 161.

Dragon Welt 1303
Dragon Welt tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter och dressyr vid SWBs unghästbedömningar och  unghästklasser. Hans äldsta SWB-avkommor är födda 2016. Dragon Welt har 32 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 4 SWB-avkommor med tävlingsresultat i dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 142.

Flambeau 1313
Flambeau tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter och dressyr vid SWBs unghästbedömningar och  unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2015. Flambeau har 24 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 7 SWB-avkommor med tävlingsresultat i dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 130.

Fürst Romancier 95338
Fürst Romancier tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2008. Fürst Romancier har 16 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 13 SWB-avkommor med tävlingsresultat i dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 131.

Grand Galaxy Win 9138
Grand Galaxy Win tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. Han är även far till bruksprov-segraren Glasgow (SWB) 1438. Hans äldsta SWB-avkommor är födda 2015.
Grand Galaxy Win har 13 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar varav 92 % uppnått Diplom eller klass I för gångarter. Hans avelsindex för dressyr är 148.

Hesselhöj Donkey Boy 1335
Hesselhöj Donkey Boy tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2016. Hesselhöj Donkey Boy har 12 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar där samtliga uppnått Diplom eller klass I för gångarter. Hans avelsindex för dressyr är 134.

Heston for U (SWB) 1311
Heston for U (SWB) tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter och dressyr vid SWBs unghästbedömningar och unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2016. Heston for U (SWB) har 24 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 5 SWB-avkommor med tävlingsresultat i dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 134.

Negro 95146
Negro tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs unghästbedömningar. En SWB-avkomma är född 2005, samtliga övriga är födda 2014 eller senare. Negro har 11 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och sex SWB-avkommor med tävlingsresultat i dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 138. 

Revolution 95475
Revolution tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2017. Revolution har 10 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, där samtliga uppnått Diplom eller klass I för gångarter och 4 SWB-avkommor med tävlingsresultat i dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 145.

Sankt Erik II (SWB) 1265
Sankt Erik II (SWB) tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter och i dressyr vid SWBs unghästbedömningar och unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2014. Sankt Erik II (SWB) har 24 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 5 SWB-avkommor med tävlingsresultat i dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 144.

Shooting Star 1194
Shooting Star tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2011. Shooting Star har 16 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar, varav 91 % uppnått Diplom eller klass I för gångarter och 16 SWB-avkommor med tävlingsresultat i dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 125.

Sir Donnerhall I 9520
Sir Donnerhall I tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter och dressyr vid SWBs unghästbedömningar, i unghästklasser och på dressyrtävlingar. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2005. Sir Donnerhall I har 30 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar varav 90 % uppnått Diplom eller klass I för gångarter. 18 SWB-avkommor har tävlingsresultat i dressyr, varav en är placerad i Svår dressyr och ytterligare fem är placerade i MSV dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 158.

Touchdown (SWB) 1338
Touchdown (SWB) tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2017. Touchdown (SWB) har 12 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar varav 91 % uppnått Diplom eller klass I för gångarter. Hans avelsindex för dressyr är 144.


Hopphingstar som tilldelas A 2022

Bellheim 9161
Bellheim tilldelas A framförallt baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2016. Bellheim har 10 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills åtta tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för hoppning är 145.

Casall 95410
Casall tilldelas A baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hopptävling. Han har ett sparsamt antal (18) SWB-avkommor ackumulerade över lång tid. Casall har SWB-avkommor placerade tillochmed svår internationell hoppning. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2009. Fram till den 17:e oktober 2021 har 8 SWB-avkommor placerat sig i hopptävling på minst regional nivå, varav en i internationell 160 och ytterligare sex i MSV hoppning. Casall har nio SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 148.

Casallco 95423
Casallco tilldelas A framförallt baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2016. Casallco har 23 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 15 tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för hoppning är 136.

Coventry 1294
Coventry tilldelas A framförallt baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2015. Coventry har 16 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 15 tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för hoppning är 142.

Casanova Hästak 1359
Casanova Hästak tilldelas A framförallt baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar. Han är även far till bruksprovssegraren 2021, Zezar Hästak (SWB) 1436. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2017. Casanova Hästak har 36 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills sex tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för hoppning är 138.

Kannatol 1323
Kannatol tilldelas A framförallt baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2017. Kannatol har 55 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 24 tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för hoppning är 139.

Mr Vain GJ (SWB) 1324
Mr Vain GJ (SWB) tilldelas A framförallt baserat på SWB-avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs unghästbedömningar. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2017. Mr Vain GJ (SWB) har 51 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills sex tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för hoppning är 144.


Fakta
Avelsvärdeklass Elit
Hingst som uppfyller krav på mycket god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att avsevärt föra aveln framåt i åtminstone en disciplin i ett internationellt perspektiv. Produktion av hästar i Svår klass är en förutsättning. Elit kan tilldelas postumt. För värdebokstav ELIT ska de äldsta avkommorna vara minst 7 år. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex

Avelsvärdeklass A
Hingst som uppfyller krav på god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att föra aveln framåt på åtminstone nationell nivå i en disciplin, men utan allvarliga svagheter i övrigt. Avkommornas tävlingsstatistik ska, då sådan finns, tillmätas väsentlig betydelse för hingst som är 15 år och äldre. Det räcker dock med att avkommorna har resultat från enbart Unghästtest och Ridhästtest. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex. Avkommor med resultat från riden bedömning och/eller tävling, krävs som grund för höjning till A.