fbpx

onsdag den 4 juli lyfter Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) hästens samhällsnytta vid ett seminarium i Almedalen. Nya siffror visar att omsättningen runt alla Sveriges hästar idag uppgår till 31 miljarder kronor årligen.

Högskolan Dalarna och svensk hästnäring utvecklar tillsammans en statistikmodell som beskriver hästens samhällsekonomiska omsättning och effekter på flertalet områden. Den senaste gången hästbranschen mättes i denna omfattning var 2004 och de preliminära resultaten visar att näringen har fortsatt sin utvecklingsresa och växer stadigt.

– Vi vet att det kring hästen finns en näring att räkna med, säger Stefan Johanson, vd HNS. Hästen skapar många arbetstillfällen och ger ett stadigt bidrag till samhällsekonomin. Men med hästen följer även många mjuka värden som ger samhällsnytta; landsbygdsutveckling, folkhälsa och värdefull ungdomsverksamhet är några värda att nämna. Dessa är dock svårare att kvantifiera men evidens finns som visar att dessa är mycket värdefulla för samhället.

Vid onsdagens seminarium lägger vi ihop de hårda och mjuka värden som följer med hästen. Tillsammans visar de en samhällsnytta värd en betydligt större uppmärksamhet än som fås i dagsläget. Hästnäringens allmänna finansiering för bland annat utbildning, forskning och utveckling är inte löst inför kommande spelomreglering vid årsskiftet och branschen måste jobba tillsammans med politiken för att tillvarata alla positiva nyttor som följer med hästen.

Medverkar vid seminariet gör Elisabeth Backteman (statssekreterare, Regeringskansliet), Cecilia Widegren (riksdagsledamot, Moderaterna), Per Lodenius (riksdagsledamot, Centerpartiet) Jessica Löfström (vd, ExpanderaMera), Dan Persson (skribent, Idrottens Affärer) samt Stefan Johanson (vd, HNS). Moderator är Jessica Ortiz Bergström.

Fakta:
Seminariet Hästen, Sverige och samhällsnyttan hålls onsdag den 4/7 kl. 12-13 i ”Trädgården” på Strandgatan 24.

Läs mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54788

Mer information om statistikprojektet: https://hastnaringen.se/hastnaringen-finansierar-gemensam-statistikmodell/

För ytterligare information:
Stefan Johanson, vd HNS
Tel: 070-527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) arbetar för och med den svenska hästnäringen. HNS är en paraplyorganisation med uppdrag att genom kunskap och samverkan långsiktigt stärka och utveckla svensk hästsektor. Detta blir verklighet genom satsningar på bland annat utbildning, hästuppfödning och ungdomsverksamhet. HNS ansvarar också för en hållbar och rationell verksamhet av Hästnäringens Riksanläggningar – Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången – samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning.

HNS – hästen utvecklar och förenar Sverige

www.hastnaringen.se