fbpx

Tollsbo Gård, Hyltebruk onsdag 29 november

Workshop 2 – Embryo Transfer. Regionala samarbeten gällande embryotransfer, anskaffning och inhysning av mottagarston (dräktiga & icke dräktiga) samt unghästar.

Tanken med workshop 2 är att konkretisera hur södra och västra Sverige skulle kunna arbeta tillsammans för att skapa regionala samarbeten vad gäller själva de gynekologiska bitarna så väl som att hålla dräktiga mottagarston, och unghästar (tillverkade med hjälp av av embryotransfer), ta hand om fölningar samt hålla mottagarston som inte är dräktiga.

Vi söker dig som vet att Du eller Ditt företag/avelsförening har kapacitet och möjlighet att vara en del av denna satsning. Vi listar nedan några frågor som Du kan ställa Dig – kan Du i dagsläget inte svara ja på någon av frågorna så kanske Du ska avvakta med att ta del av samarbetet just nu men naturligtvis finns det fler chanser att vara med i samarbetet längre fram i tiden. Information om arbetet kommer bland annat att publiceras på SWBs hemsida.

Frågor att ställa dig innan Du anmäler dig till workshop 2:

  1. Har Du i dagsläget eller i en snar framtid möjlighet att kostnadseffektivt inhysa en flertalet icke dräktiga mottagarston?
  2. Har Du i dagsläget eller i en snar framtid möjlighet att kostnadseffektivt inhysa en flertalet dräktiga mottagarston och ansvara för deras fölningar?
  3. Kan Du i dagsläget eller i en snar framtid inhysa flertalet unghästar kostnadseffektivt från 6 månaders ålder fram till 2,5 års ålder?
  4. Kan Du som veterinär eller Din seminstation genomföra embryospolningar och/eller embryotransfer?
  5. Har Du möjlighet att anskaffa/låna ut flertalet mottagarston av god kvalitet och bra temperament?
  6. Har Du eller Din seminstation möjlighet att koordinera embryotransferverksamhet i regionen syd-västra Sverige?

Datum, Tid & Plats:
Onsdagen den 29 november  kl. 11.30-17.00 på Tollsbo Gård,314 33  Hyltebruk. Vi börjar med gemensam lunch kl 11.30. Workshopen inklusive lunch och kaffe är kostnadsfri, men du står för dina resekostnader.

Anmälan och frågor:
Så fort som möjligt, dock senast söndag 20 november till:
Elisabeth Olsson, SWB, elisabeth.olsson@swb.org, mobil: 076-761 02 55

Preliminärt program:
11.30 Lunch
12.15 Inledning och presentation av deltagarna
12.30-13.45 Uppdatering (delar av det som var upp på Solvalla i april) & Summering av vad som är gjort sedan Solvalla
13.45-15.00 Gruppdiskussioner
15.00-15.30 Kaffe
15.30-17.00 Summering av diskussionerna och hur arbetar vi vidare

Bakgrund: SWB har under 2017 fått ekonomisk stöttning från Hästnäringens Nationella Stiftelse för att initiera och anordna möten där eventuella regionala samarbeten rörande embryotransfer kan formaliseras. SWB anser att embryotransfer kan gynna svensk avel av varmblodiga ridhästar och vill därför skapa möten mellan de som kan vara intresserade av att vara en del av ett större regionalt samarbete vad gäller både själva den gynekologiska biten såväl som hållande av mottagarston så väl dräktiga som icke dräktiga. Vi har haft en inledande workshop på Solvalla den 19 april. En av de två uppföljande workshopsen (Mälardalen och sydväst) är genomförd i Enköping (Mälardalen) den 14 september med 16 deltagare och erfarenheter från detta möte kommer att tas med på workshopen i Hyltebruk (sydväst).

Workshop nr 3 i Mälardalen går av stapeln på Friends Arena torsdagen den 30 november kl 12-16 – kontakta elisabeth.olsson@swb.org om du vill delta där!

Välkommen!

Foto: Elisabet Ernblad