fbpx

En indexhöjning av SWBs avgifter kommer att ske per den 1 mars 2020 och följande kommer då att gälla:

Typ av registrering Kostnad inkl. moms
Avkomma efter hingst med licens/betäckningsbevis med registreringsansökan  
 Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret. 1150 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9 1425 kr
 Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 1700 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12 1950 kr
Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret 2150 kr
   
Avkomma efter av SWB icke godkänd hingst
(Avgift för språngrulla tillkommer om den ej är betald)
 
Årsföl vars handling nått SWB senast 31/8 födelseåret. 1750 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/9 – 30/9 2100 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/10-30/11 2300 kr
Årsföl m. handling inkommen 1/12-31/12 2900 kr
Reg. av häst fr.o.m. 1/1 året efter födelseåret 3450 kr
   
Byte av registreringshandlingar  
Gammal ID.handling (bok) omgjord till pass 525 kr
Gammalt registreringsbevis (A4) omgjort till pass 525 kr
   
Tilläggsregistreringar  
Import med utländskt registreringsbevis 1350 kr
Import med godkänt utländskt EU-pass, inklusive rekommenderad retur 950 kr
Kompletteringsregistrering för svenskregistrerat fullblod 325 kr
Expresshantering (=gå före i kön) 550 kr
   
Duplikat (utfärdande av ny originalhandling)  
Duplikatpass 1575 kr
   
Övrigt  
Ägarbyte 360 kr
Korrigering av pass 550 kr
Namnbyte på häst 5250 kr
För ofullständigt inskickade handlingar där komplettering måste inkrävas debiteras extra avgift, gäller alla typer av registrering. 150 kr
Stoavgift 375 kr
DNA-analys 650 kr
DNA-analys inklusive WFFS-test 950 kr
   
Betäckningslicenser  
Ordinarie betäckningslicens BAS (gäller för max 5 ston) 3750 kr
Uppgradering betäckningslicens BAS (obegränsat antal ston, faktureras efter avslutad säsong) 7500 kr
Ett-sto-licens 1375 kr
Retroaktiv ett-sto-licens 5000 kr