fbpx
Välj en sida

Med anledning av den rådande situationen gällande coronavirus (COVID-19) har SWB tillsammans med våra regionala föreningar och domare tagit fram riktlinjer för årets unghästbedömningar. Vi har varit i kontakt med samtliga regionala föreningar samt flera SWB-domare och den information vi kan förmedla i dagsläget är att majoriteten är positiva till att genomföra unghästbedömningarnan som planerat. Situationen kan naturligtvis komma att ändras beroende på i vilken riktning smittläget utvecklas i Sverige. Vi följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer att anpassa åtgärder och beslut utifrån myndigheternas rekommendationer tillsammans med den egna individuella riskbedömningen. Vi uppmanar våra regionala föreningar att vara tydliga med information i sina egna kanaler om vad som gäller för just deras unghästbedömning. Rådet till deltagare är att kontakta sin regionala förening direkt för att få besked om status för den bedömning som är aktuell för dem.

Till skillnad från ridtävlingar är unghästbedömningar i de allra flesta fall arrangemang där ett begränsat antal hästar och människor är aktiva på plats samtidigt, vilket generellt innebär en lägre smittrisk än vid ridtävlingar. SWB och våra regionala föreningar kommer dock tillsvidare att tillämpa Svenska Ridsportförbundets rekommendationer, med tillägget att unghästtesterna ska vara ett publikfritt evenemang om inte smittläget förbättras avsevärt.

Länk till Svenska Ridsportförbundets rekommendationer