fbpx

Med anledning av den rådande situationen gällande coronavirus (COVID-19) har SWB beslutat att förlänga bedömningsterminen fram till och med den 6 september. På det sättet kan de föreningar som inte har möjlighet att genomföra bedömningar under vår/försommar flytta sina bedömningar till senare i år. De första unghästbedömningarna är planerade till den 1-2 maj och fram till dess kan mycket hända i både positiv och negativ riktning. Förutsättningarna hos våra regionala föreningar är olika och ett beslut som är rätt hos en förening behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan. De föreningar som så önskar kan tills vidare genomföra sina planerade bedömningar under vår/försommar som planerat, med tillägget att unghästtesterna ska vara ett publikfritt evenemang om inte smittläget förbättras avsevärt. Situationen kan naturligtvis komma att ändras och anpassas beroende på hur smittläget utvecklas i Sverige. Vi följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer att anpassa åtgärder och beslut utifrån myndigheternas rekommendationer. Samtliga regionala föreningar uppmanas att göra en riskbedömning för arrangemanget genom att använda den riskbedömningsblankett som finns tillgänglig via Folkhälsomyndighetens hemsida innan beslut tas om genomförande eller ej. SWB rekommenderar att Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs vid alla arrangemang. Vi uppmanar våra regionala föreningar att vara tydliga med information i sina egna kanaler om och när de avser genomföra sin/-a unghästbedömning/-ar. Rådet till deltagare är att kontakta sin regionala förening direkt för att få besked om status för den bedömning som är aktuell för dem och att hålla sig uppdaterad om förändringar via SWBs och de regionala föreningarnas informationskanaler.

Till skillnad från ridtävlingar är unghästbedömningar arrangemang där ett mycket begränsat antal hästar och människor är aktiva på plats samtidigt, vilket generellt innebär en lägre smittrisk än vid ridtävlingar.