fbpx

Med anledning av utbrottet av coronavirus i Sverige vill vi uppmana alla som planerar att delta i SWBs gemensamma middag nu på lördag och SWBs medlems- och fullmäktigemöte på söndag att vidta försiktighetsåtgärder. Om du har befunnit dig i något av riskområdena vill vi be dig att avstå från mötet. Riskområden är i dagsläget Kina, Iran, Sydkorea, Italien och den österrikiska delstaten Tyrolen inklusive Innsbruck, dessa kan uppdateras. Vi vill även uppmana alla som tillhör någon av riskgrupperna att inte delta i mötet på grund av den eventuella smittorisken. I riskgrupperna ingår äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes. Om du har upplevt symptom som förkylning, feber eller hosta under de senaste två veckorna vill vi att du avstår från att delta i mötet.

Vi kommer att tillhandahålla handsprit under årsmötet och uppmanar alla närvarande att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning (dessa kan uppdateras):

  • Tvätta händerna ofta – antingen med handsprit eller tvål och vatten
  • Håll avstånd till någon som hostar eller nyser
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun med händerna
  • Använd en näsduk eller lägg armen över näsa och mun om du nyser eller hostar

SWB följer utvecklingen och spridningen av corona-viruset och kommer att följa de rekommendationer som kommer från myndigheterna.

Mer information och rekommendationer om coronavirus hittar du här!