fbpx

Nu finns en kvalitetsmärkning för alla som driver hästverksamhet. LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) står bakom certifieringssystemet som är uppbyggt med hjälp av övriga organisationer och företagsrepresentanter inom hästnäringen.  SMAK Certifiering AB kommer att genomföra revisoner och utfärda certifikat.

En kvalitetssäkring i form av en oberoende granskning för den som driver hästverksamhet, har efterfrågats av hästföretagare, och är nu tillgänglig tack vare ett samarbete mellan LRF Häst och HNS. Systemet Kvalitetsmärkt Hästverksamhet är tillgängligt från och med nu, och den som vill ansluta sin verksamhet kontaktar hastcertifiering@smak.se för mera information.

– Det här är en viktig milstolpe för LRF Häst säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. Att kunna erbjuda en kvalitetsmärkning till våra hästföretagare känns verkligen bra, eftersom den här certifieringen är öppen oavsett vilken typ av hästverksamhet du driver. Det är här ett sätt att kunna visa att man är professionell i sin verksamhet och min förhoppning är att det kommer att locka många anslutna hästföretagare, avslutar Lotta Folkesson.

Certifieringen sker på frivillig bas och kostnaden är från 2 500 kronor per år, beroende på verksamhetens storlek och omfattar såväl revisioner på anläggningen som egenrevision. Mera info finns på https://www.lrf.se/kvalitetsmarkt-hastverksamhet eller på http://www.smak.se/certifieringar/certifiering-for-kvalitetsmarkt-hastverksamhet-och-kvalitetsmarkt-hastgymnasium/

Parallellt med utvecklingen av Kvalitetsmärkt Hästverksamhet har också Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) arbetat med en kvalitetssäkring för gymnasieskolor med hästinriktning, Kvalitetsmärkt Hästgymnasium. Systemet bygger på samma modell som Kvalitetsmärkt Hästverksamhet med ett tillägg med branschkrav kopplade till utbildning. Även i det systemet, som också lanseras i mars, är det SMAK Certifiering AB som kommer sköta revisioner och utfärda certifikat. Mer info på www.hyn.se.

Information
Kvalitetssäkring är något en bransch själv kan välja att ta fram samt besluta vad som ska ingå. Branschen bestämmer också vad som ska kontrolleras. Det innebär att företag som ansluter sig bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för sin verksamhet som också dokumenteras. Syftet är att kunden vet att den produkt, vara eller tjänst som erbjuds är kontrollerad utifrån de områden och krav som ingår i systemet. LRF Häst och HNS har gemensamt utvecklat ett system för hästverksamheter, som bygger på lagkrav inom djurhållning, arbetsmiljö/arbetsvillkor samt klimat och miljö.

Kontakt:
Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst, lotta.folkesson@lrf.se, 070-351 96 97
Erica Lindberg, verksamhetsansvarig LRF Häst, erica.lindberg@lrf.se 08-787 51 74
Katrine Petäjistö, SMAK Certifiering AB, hastcertifiering@smak.se 08-508 61 604