fbpx

En alldeles färsk studie som SLU har gjort i samarbete med SWB visar att anlaget WFFS i enkel uppsättning har en mätbar effekt på bland annat hästarnas rörlighet. Selektion för rörlighet kan på så sätt ha ökat andelen anlagsbärare för sjukdomen ”Warmblood Fragile Foal Syndrome” (WFFS). Prestation är dock långt mer komplex och går inte att kopplas till en enda gen utan beror på många faktorer, både genetiska och miljömässiga.

Syftet med studien var att undersöka om de anlagsbärande hästarnas egenskaper på något sätt påverkas av WFFS-mutationen eftersom andelen bärare av anlaget har visat sig vara oväntat högt hos varmblodshästar.

Det är 2 288 SWB-hästar födda mellan 1971-2020 som ingått i studien och testas för WFFS-anlaget. Hästarna jämfördes med avseende på avelsvärden för 60 olika egenskaper.  I studien varierade andelen anlagsbärare över åren och man ser anlagsbärande SWB-hästar redan på 80-talet. Frekvensen av WFFS-bärare uppskattades till 7,4%, vilket är lägre än i de flesta andra varmblodsraser där andelen anlagsbärare i medeltal ligger runt 10-11%.

Hästarna i studien delades upp i två grupper; de med hoppindex över medel och de med hoppindex under medel. Majoriteten av hästar med hoppindex under medel har ett dressyrindex över medel.

Hos hästar med hoppindex under medel fann studien ett mätbart samband kopplat till kroppsform, rörlighet, elasticitet, och steglängd medan studien inte kunde fastställa en sådan koppling till hoppegenskaperna vilka ligger till grund för ett hoppindex över medel. Studien visar även att andelen anlagsbärare skulle kunna minskas förhållandevis snabbt med en begränsad användning av anlagsbärande avelsindivider.

”Resultatet av studien kommer nu att behandlas i SWBs avelsutskott och styrelse för att avgöra om dessa nya forskningsresultat på något sätt kan påverka hur SWB hanterar WFFS-bärare framöver.” säger Olle Kindberg, Ordförande för SWB. Han tilläger också;
”SWB strävar efter öppenhet och kunskapsspridning så uppfödarna själva kan fatta väl underbyggda beslut i sin avelsverksamhet.”

Länk till hela publikationen: https://rdcu.be/cGBmu
Vetenskapliga frågor rörande studien hänvisas till Sofia Mikko, sofia.mikko@slu.se
Kontakt på SWB, Helén Uddefors, VD, helen.uddefors@swb.org