fbpx

Genom att lotsa hästägare till rätt vård vill Agria ta ansvar för försäkringskollektivets gemensamma medel, utan att tumma på hästarnas vårdbehov. Under flera års tid har skadekostnaderna för djursjukvård ökat och trenden fortsätter spikrakt uppåt. En orsak är att hästägare anlitar veterinär 54 procent oftare, vilket lett till att både antalet skador och utbetalade ersättningar har ökat med motsvarande grad under den senaste femårsperioden. Nu inför Agria en ny tjänst för att ta ansvar för försäkringskollektivets gemensamma medel, utan att tumma på hästarnas vårdbehov.

– Vi strävar alltid efter att hålla försäkringspremien på en rimlig nivå, för att så många hästar som möjligt ska kunna få djursjukvård efter behov. Samtidigt ser vi ett stort behov av att agera och hitta en långsiktig lösning som håller över tid för alla parter, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef för häst på Agria.

59 procent klarar sig med veterinära råd
Agria har sedan ett par år tillbaka en egen tjänst för digital veterinärrådgivning, Agria Vårdguide. Fördelningen av vårdbehovet bland de hästar vars ägare varit i kontakt med Agria Vårdguide visar tydligt vilken potential det finns i att använda de veterinära resurserna smartare.

Av de hästkunder som kontaktar Agrias digitala veterinärer får 59 procent råd och stöd för hemvård, 29 procent rekommenderas att boka en tid hos en fysisk veterinär och 12 procent uppmanas att snarast åka in till en fysisk klinik för akutvård. Detta visar att mer än hälften av fallen klarar sig med egenvård hemma i stallet efter stöd och råd från veterinär.

– Tillsammans med hästägarna kan vi bromsa de skenande skadekostnaderna. Vår sjukvårdsupplysning och vårdkoordinering ger hästägarna flera fördelar som att de slipper betala självrisk för åkommor som inte behöver djursjukvård på klinik, de sparar sitt försäkringsbelopp till allvarligare skador och slipper lasta hästen för att åka till veterinären. För oss på Agria betyder det att vi fortsatt kan sträva efter att hålla försäkringspremierna på en rimlig nivå, säger Mikael Theorén.

Agrias sjukvårdsupplysning och vårdkoordinering kan ses som ett komplement till hästägarens vanliga veterinär, som ibland kan vara svår att nå dygnet runt eller inte alltid har den efterfrågade specialistkompetensen.

Läs mer om Häst Extra Veterinärvård
– en försäkring framtagen för dig och din häst under hela ert liv ihop – med rådgivning dygnet runt, fodersamtal och utvecklande kurser. Vårt mest omfattande skydd ingår, inklusive större operationer och rehabilitering.