fbpx

Vanligtvis brukar SWB uppdatera blup.se med de nya avelsindexen strax före jul varje år. 2018 blev det tyvärr inte så. På grund av tekniska problem, både med resultatrapporterings-programmet som använts vid unghästbedömningarna och med att få ut information ur SWBs härstamningsdatabas, blev leveransen av avelsindex försenad. Glädjande nog kan vi nu i alla fall publicera hingstarnas index, om än i listform. Senast under februari månad bör vi kunna uppdatera blup.se med all information, dvs värderande och beskrivande avelsindex, för hingstar och ston, varje hästs sida med resultat från årets unghästbedömningar samt nya selektionsston.

Fakta avelsindex
Avelsindexen anger hur hingstar och ston förväntas förärva sig – alltså inte i första hand hur de själva kommer att prestera/har presterat/ser ut. Det fina med avelsindexen är att man kan jämföra hästar ur olika generationer med varandra och att metoden som används (Best Linear Unbiased Prediction –BLUP) också korrigerar för kvalitén på ston en hingst har tillförts och  tvärtom. Alla släktingars resultat vägs in när avelsindex beräknas, men mest betyder förstås de närmaste släktingarnas resultat och individens egna resultat. SWB publicerar två typer av avelsindex: Värderande avelsindex och Beskrivande avelsindex. I denna artikel berörs endast hingstarnas värderande index. Värderande index får:

  • Hingstar med minst 10 bedömda avkommor vid unghästbedömningar
  • Ston med minst en avkomma bedömd vid SWBs unghästbedömningar eller som har resultat från tävling på lägst regional nivå
  • Ston som själva blivit bedömda eller tävlat på lägst regional nivå

Värderande avelsindex
De värderande indexen anger kvalitén på hästens förväntade förärvning i olika egenskaper i förhållande till avelsmålet. Ju högre index, desto bättre är det. Med hjälp av de värderande indexen kan man rangordna hingstar och ston. De värderande avelsindexen baseras på tävlingsresultat från regional nivå och uppåt samt poängen från unghästbedömningar för 3- och 4-åriga hästar. Huvudindexen är för Dressyr och Hoppning. När dessa två index beräknas är målegenskapen tävlingsprestation och hästens egna och avkommornas tävlingsresultat har stor betydelse. Ytterligare åtta värderande delindex publiceras; för gångarter, temperament och allmänt intryck för dressyr, hoppteknik och temperament och allmänt intryck för hoppning. Dessutom publiceras mankhöjdsindex, som egentligen inte är värderande, utan baserar sig enbart på uppmätta mankhöjder. 100 är medelindex för värderande avelsindex i den nu levande och tävlingsaktiva populationen (f.2000-2014), vi kallar den ”referenspopulationen”. För att en individ ska skilja sig signifikant från medel avseende de värderande indexen bör den ha ett index som är ca 20 enheter högre eller lägre än 100. Bland avkommeprövade avelshingstar i samma åldersgrupp som referenspopulationen (f. 2000-2014) är medelvärdet högre, men varierar för olika egenskaper. T.ex. är det 106 för Hoppning och 116 för Dressyr (både dressyr och hopphingstar medräknade i båda fallen). För att en hingst ska ligga bland de 5 % bästa avkommeprövade hingstarna i hoppning behöver han ha 144 i hoppindex, för att ligga bland de 10 % bästa 136. Motsvarande indexnivåer i dressyr är 147 för att ligga bland de 5 % bästa och 137 för att ligga bland de 10 % bästa avkommeprövade hingstarna.

Nya hingstar med index
Förra året var det bara några få nya hingstar som fick avelsindex, utöver alla de gamla som fick officiella index då vi sänkte kravet på antalet visade avkommor från 15 till 10. I år är det hela åtta nya hopphingstar och sju nya dressyrhingstar (se tabell 1 och 2). Alla av dem kan inte kallas unga. Algot t.ex., skulle ha fyllt 19 i år men gick tyvärr bort redan som 17-åring.  Benetton Dream FRH (e. Brentano II – Rotspon) fyller 15 i år men kom in i SWB-aveln så sent som 2014. Han går in på ett bra dressyrindex; 145. Även Fürst Romancier (Fürst Heinrich – BH Romancier) blir 15 och har verkat i SWB-avel sedan 2009 via spermaimport med små fölårgångar, som nu givit honom ett skapligt avelsindex på 138. Bretton Woods (e. Johnson – De Niro) bli 13 år i år och även han har verkat i SWB-avel via spermaimport. Han går in som bästa nykomling av dressyrhingstarna med ett dressyrindex på 155. Viss draghjälp får han säkert av fadern Johnssons (D-index 176) och morfar De Niros (D-index 177) höga index. Första årgången föddes 2014, men med få avkommor i varje årgång tar det tid att skrapa ihop 10 visade avkommor. Samma sak gäller för Heartbeat-sonen Hasard (SWB) (ue Voltaire), som varit i avel sedan 2012, men inte varit i närheten av faderns popularitet och därmed fått vänta länge på avelsindex pga av få avkommor i varje årgång. Han går in med ett hoppindex på 135.

Benetton Dream FRH 1301 Foto: Roland Thunholm

En som däremot fick många ston direkt var Diero Lux N (e. Diarado-Cortez) som slår till och får avelsindex redan på sin första fölårgång. Han tackar för stoägarnas intresse genom att vara bästa nykomling bland hopphingstarna med ett hoppindex på 149 och går in på en 15:e plats på den totala rankingen. Algot (SWB) (e. Cardento – Corland), går in precis snäppet under med ett hoppindex på 148. Ytterligare två nykomlingar klämmer sig in bland de 10 % hingstarna med bäst hoppindex, nämligen Magic Park (SWB) (e. Armitage – Ahorn) och Balou (e. Balou du Rouet – Landcapitol). Precis utanför den gruppen, men ändå med ganska goda hoppindex, hittar vi Hasard (SWB) och I’m Special de Muze (e. Emerald van’t Ruytershof – Nabab de Rêve). Det är mycket glädjande att se att det nu kommer flera svenskfödda hopphingstar vars avkommor åtminstone i yngre år presterar väl så bra som avkommor efter utländska hingstar. Det är ytterligare ett tecken på att kvalitén i svensk hoppavel förbättrats rejält.

Diero Lux N 1280. Foto: Laila Berglund

Bland de nya dressyrhingstarna på listan finner vi utöver redan nämnda Bretton Woods, Benetton Dream FRH och Fürst Romancier även Vilancio (e. Vitalis – Lancet), som får index direkt på sin första årgång. Något förvånande är det att Vilancio inte kommer högre i dressyrindex, trots toppnoteringar vid unghästbedömningarna i år för flertalet av de visade avkommorna. Kanske beror detta på att Vivaldiblodet – här via Vilancios far Vitalis e. Vivaldi – ännu är ganska sparsamt representerat i Sverige bland hästar i tävlande ålder. Liknande fenomen har vi sett tidigare med såväl Quaterback som Blue Hors Zack, vilka höjt sina index rejält när avkommorna börjat tävla. Så kan också vara fallet med Everdale (e.Lord Leatherdale – Negro), vilken går in på ett moderat dressyrindex (129).

Tabell 1. Nya hopphingstar med första avelsindex 2018

Hingst

Ant avk*

H-index

Teknik H

Temp H

Gal

Typ

Ben

Mkh

D-index

Skr

Trav

Temp G

Diero Lux N

12

149

140

138

112

109

104

1.4

96

90

104

106

Algot (SWB)

17

148

131

133

124

112

108

-5.5

97

106

109

114

Magic Park (SWB)

20

139

136

133

103

100

118

-0.3

104

94

100

105

Balou

13

136

130

127

109

99

118

4.1

101

99

98

102

Hasard (SWB)

13

135

134

130

106

110

98

-0.6

91

92

102

101

I’m Special de Muze

10

133

131

129

102

101

97

3.3

94

89

95

98

Corriendo Tau (SWB)

15

120

111

106

100

105

94

0.1

91

100

95

97

Red Hot Chilli (SWB)

10

116

120

117

106

106

106

1.9

97

105

101

103

*Avkommor i unghästbedömningar

 

Tabell 2. Nya dressyrhingstar med första avelsindex 2018

Ant avk*

D-index

Skr

Trav

Gal

Temp G

Typ

Ben

Mkh

H-index

Teknik H

Temp H

Ant avk*

Bretton Woods

10

155

105

133

127

134

122

98

6.8

78

83

86

Benetton Dream FRH

24

145

120

115

115

121

116

96

6.2

72

76

76

Snap Shot

10

143

119

132

124

130

118

108

-4.5

87

96

99

Fürst Romancier

13

138

121

141

133

140

135

105

7.5

69

77

81

Vilancio

11

137

123

139

140

142

127

100

1.4

69

69

73

Everdale

11

129

102

113

114

115

110

96

1.4

79

77

79

Floré Star

11

117

119

114

113

115

131

103

4

96

97

96

*Avkommor i unghästbedömningar

Omflyttningar på rankinglistorna
Några hingstar har tagit stora kliv uppåt sedan förra året. Quaterback (e. Quaterman – Brandenburger) och BH Zack (e. Rosseau – Jazz) fortsätter sin klättring uppåt på rankingen med 13 respektive 15 enheter. För Quaterback innebär detta att han går in på en total tredje plats bland avkommeprövade dressyrhingstar. Det är ättlingarnas framgångar på tävlingsbanorna som lett till höjt index. Både hans direkta avkommor såsom t.ex. Quentin SV (SWB), avelsgodkände Qurinell (SWB) och Quarton (SWB), men även barnbarn så som Astoria (SWB) tävlar med fina resultat. BH Zack går från plats 65 till plats 33 genom både fler avkommor med goda resultat vid unghästbedömningar samt avkommor som gått bra på tävlingsbanorna, t.ex. Bergsjöholms Valbonne (SWB), Izack (SWB) och Zinnia (SWB). Ytterligare en fadershingst som höjt sig rejält (11 enheter), men som numera är valack är Rolex TP (e. Ron William – Inselfürst), vars tävlande avkommor gått bra under 2018. Bland hopphingstarna är det en hingst som gjort ett skutt på 10 enheter med hjälp av avkommornas tävlingsresultat, nämligen Diabeau van de Heffinck (e. Clinton – Skippy II).

På topp 10 för hoppning har några mindre omflyttningar skett, men den ende hingst som är ny bland de 10 bästa är Cyklon (SWB) (e. Cardento – Cortus). Cyklon fick endast 59 avkommor innan han exporterades och har därefter varit mycket framgångsrik i svår internationell hoppning. En ovanligt stor andel av avkommorna tävlar och dessutom med framgång. Inte heller dressyrens topp 10 bjuder på några större överraskningar förutom tidigare nämnde Quaterbacks klättring. Ende nykomling bland de 10 högst rankade dressyrhingstarna är Rosevelt (e. Rotspon – Lauries Crusador xx), som tagit sig in på topp 10 i kraft av stor andel tävlande avkommor med bra tävlingsresultat. Till dessa hör bl.a. SWB-godkände sonen Sibelius (SWB) med placeringar i svår dressyr.

Framtidens topphingstar?
För den som vill använda avelsindexen som ett verktyg vid urval av hingstar och ston till avel finns några saker att vara extra uppmärksam på. Det handlar om ålder, inflytande av tävlande avkommor och betydelsen av tävlande släktingar i Sverige.

Flera av de hingstar som ligger högst i index är gamla, döda eller har lämnat landet. Hingstar med äldre avkommor som hunnit en bit upp i klasserna på tävling gynnas i indexen, vilket är helt korrekt, då framgång i tävling är avelsmålet. För uppfödaren är det dock viktigt att också få en uppfattning om vilka hingstar som är framtidens topphingstar. Även de yngre hingstarna som ännu har få eller inga avkommor på tävlingsbanan får avelsindex för Dressyr och Hoppning. Det beror på att det finns ett starkt genetiskt samband mellan de egenskaper som bedöms vid SWBs unghästbedömningar och prestation på tävling. Alltså kan man i viss utsträckning förutspå hur avkommorna kommer att lyckas på tävling, redan genom de index de får baserat på enbart avkommornas unghästbedömningsresultat. För att ge en bättre uppfattning om framförallt de yngre hingstarnas förärvning har vi i år återigen valt att publicera listor med de omkring 20 bästa hingstarna vars avkommor i SWBs databas är max 10 år gamla, alltså födda från 2008 och framåt (tabell 3 och 4). Bland dessa finns en stor del fortfarande tillgängliga för avel.

Tabell 3. De 22 bästa hingstarna med avkommor födda 2008 och senare, rankade efter hoppindex. 

Hingst

Ant avk*

H-index

Teknik H

Temp H

Gal

Typ

Ben

Mkh

D-index

Skr

Trav

Temp G

Diarado

58

159

144

143

109

105

94

-0,1

89

95

99

105

Cosmeo

34

157

143

143

116

120

118

1,2

97

97

100

110

Ci Ci Senjor Ask

18

155

145

139

109

101

116

3,0

92

91

93

101

Corporal VDL

37

150

134

134

93

97

104

-0,9

84

97

87

87

Diero Lux N

12

149

140

138

112

109

104

1,4

96

90

104

106

Casilius

10

148

135

133

108

108

107

0,7

95

102

102

104

Click and Cash

61

147

141

140

118

119

100

1,0

90

102

101

110

Cabachon

94

146

133

131

105

111

106

1,0

99

87

97

102

Fetcher N (SWB)

62

144

113

115

119

115

124

1,2

114

96

104

107

Starkko

16

143

141

138

111

110

106

0,0

109

94

93

110

Canvas Plus (SWB)

17

142

126

127

111

110

126

-0,4

86

85

90

93

Daquar CC

27

142

130

128

106

105

90

2,0

89

97

100

102

Baltimore

66

141

134

128

109

97

96

1,8

108

99

99

100

Vivaldi K

24

141

131

125

125

110

108

2,5

102

111

105

112

Favorit Ask

26

140

137

131

112

121

109

3,6

95

90

96

105

Callahan VDL

84

139

130

130

96

101

111

-1,7

98

98

94

101

Magic Park (SWB)

20

139

136

133

103

100

118

-0,3

104

94

100

105

Cohiba

63

139

122

120

100

98

106

1,6

96

106

103

106

Diamant de Revel

19

138

135

134

111

107

115

1,2

91

92

92

103

Bravour

54

137

149

142

114

107

111

2,2

94

105

111

115

Contant Q

54

137

132

130

112

115

99

3,7

96

106

109

113

Boss

23

137

129

126

101

109

101

1,5

85

96

83

91

*Avkommor i unghästbedömningar

Tabell 4. De 22 bästa hingstarna med avkommor födda 2008 och senare, rankade efter dressyrindex. 

Hingst

Ant avk*

D-index

Skr

Trav

Gal

Temp G

Typ

Ben

Mkh

H-index

Teknik H

Temp H

Skovens Rafael

49

178

131

138

142

150

110

93

-1,1

66

77

78

Wladimir O.A.

14

157

125

142

139

144

118

98

1,6

68

68

73

Bretton Woods

10

155

105

133

127

134

122

98

6,8

78

83

86

Fürstenball

29

155

134

141

145

151

148

104

1,8

71

81

88

Dalwhinnie (SWB)

53

152

130

129

128

138

122

113

0,2

63

81

87

Sir Donnerhall II

21

148

117

134

138

139

121

105

4,1

78

92

95

Blue Hors Zack

73

147

94

137

137

135

133

97

7,3

83

90

86

Benetton Dream FRH

24

145

120

115

115

121

116

96

6,2

72

76

76

Connaisseur

36

145

116

125

124

130

114

112

-1,4

91

100

105

Floricello

76

144

116

144

140

142

136

94

5,8

78

83

88

Firenze

42

143

117

124

123

125

117

107

3,0

75

91

94

San Amour

17

143

125

150

145

146

137

99

4,4

76

84

86

Daytona VDL (ex Wolters)

16

143

125

126

133

137

114

90

-3,2

74

91

91

Snap Shot

10

143

119

132

124

130

118

108

-4,5

87

96

99

Zuidenwind

143

141

98

129

120

127

121

116

0,4

90

95

96

Luxus CML (SWB)

39

140

128

131

132

140

123

94

-1,1

65

75

78

Fürst Romancier

13

138

121

141

133

140

135

105

7,5

69

77

81

Vilancio

11

137

123

139

140

142

127

100

1,4

69

69

73

Zaladin MI

43

135

117

120

123

121

113

94

7,0

100

99

98

Rausing

10

134

108

113

119

119

114

98

2,5

77

84

84

Ampere

134

133

121

151

143

145

133

117

2,3

88

91

92

Highcruiser

78

133

111

123

118

132

119

106

1,3

63

72

75

*Avkommor i unghästbedömningar

För indexen i sin helhet samt äldre index – KLICKA HÄR!

Av Emma Thorén Hellsten, SWB och Åsa Viklund SLU