fbpx

Pressmeddelande från Jordbruksverket
Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Jordbruksverket behöver ha information om var djuren finns för att enklare kunna spåra smittor. Redan nu går registreringen att göra.

Det nya registreringskravet för anläggningar med djur omfattar många nya arter av djur som inte har registrerats tidigare. Hästhållare utgör en ny stor grupp som måste registrera sina anläggningar. En anläggning kan exempelvis vara ett stall, ett bete, en butik eller ett zoo. Det är den som driver en anläggning som ska registrera den och de djurarter eller avelsmaterial som hålls där, även om den själv inte äger eller tar hand om dem.

Tidigare produktionsplatser kompletteras med nya uppgifter
Jordbruksverket har redan idag ett register för produktionsplatser för nötkreatur, svin, får och getter samt för fjäderfän och värphöns. Vi vill att den djurhållare som sedan tidigare registrerat sin produktionsplats kontrollerar att de uppgifterna är aktuella och kompletterar dem. Produktionsplatser kallar vi framgent för anläggningar.

Syftet är att spåra smitta
Jordbruksverket behöver samla in uppgifterna om var djuren och avelsmaterialet finns för att kunna förebygga, spåra smitta och hantera utbrott av sjukdomar hos djur.

Alla behöver inte registrera en anläggning
Den som driver en veterinärklinik eller har sällskapsdjur i hushållet behöver inte registrera att de har en anläggning. För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt lagstiftningen kan vara ett sällskapsdjur och det får inte hållas i kommersiellt syfte.

Också transportörer måste registrera sig
Den som transporterar hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera sig som transportör. Även den som i kommersiellt syfte transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera sig.

När och var gör jag registreringen?
Sedan den 5 februari går det att:

Från och med april kommer det även att vara möjligt att registrera anläggningar med vattenlevande djur.

Mer information
De nya reglerna finns i EU:s nya djurhälsoförordning AHL, Animal Health Law. Djurhälsoförordningen är en så kallad ramlagstiftning för djurhälsa och smittskydd.

Reglerna gäller från och med den 21 april 2021.

Du hittar mer information om reglerna på jordbruksverket.se  

Kontaktperson för journalister
Fredrik Woods, biträdande projektledare
Djuravdelningen
fredrik.woods@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 62 42

Foto: Jordbruksverket