fbpx

Varje år görs en genomgång och översyn av samtliga regelverk och SWBs styrelse har nu tagit beslut om en del förändringar. 

Regelverk för ston och unghästbedömningar – nya vaccinationsregler
I Sto- och unghästregelverket har inga större förändringar gjorts. Nämnas kan att fälttävlansklasser för meritering av ston och stons avkommor är uppdaterade enligt de nya officiella indelningarna av fälttävlans svårighetsgrader fr.o.m. 2019. De nya indelningarna kan man läsa mer om på Svenska Ridsportförbundets hemsida HÄR.

I bedömningsregelverken är det viktigt att notera att vaccinationsreglerna uppdaterats. Alla deltagare i Unghästtest och Ridhästtest skall vara grundvaccinerade mot hästinfluensa enligt TR, dock inte senare än sju dagar före bedömning. Pass med ifyllda vaccinationssidor skall visas före urlastning. Samma sak gäller alla ston som medföljer föl och ston som deltar vid exteriörbedömning. 

Anledningen till att SWB skärper vaccinationsreglerna och även inkluderar ston som medföljer föl samt ston som ska exteriörbedömas i samband med fölbedömning är för att stärka smitt- och djurskyddet, i enlighet med Svenska Ridsportförbundets vaccinationsregler som infördes 1 juni 2019. Läs gärna med om det HÄR.

Regelverk för hingstselektion – härstamningspoängen försvinner
När det gäller hingstarna är den största nyheten att härstamningspoängen som ingått i hingstarnas betyg vid SWBs bruksprov tas bort. Härstamningspoängen har kritiserats för att vara för ospecifik och svår att förstå. När den infördes, någon gång på 90-talet, hade den en betydelse, ur upplysnings och selektionssynpunkt. Idag, när alla har tillgång till hästarnas härstamning och meriter via internationella sajter som t.ex. Horsetelex och FEI:s resultatdatabas, får den sägas ha spelat ut sin roll. Övriga nyheter är att hingstar som genomfört premiering plus 10-dagarsprov i Dansk Varmblod och är godkända där är berättigade ett-sto-licens samma år, samt att fälttävlansklasser för meritering av hingstarna har uppdaterats enligt de nya officiella indelningarna av fälttävlans svårighetsgrader fr.o.m. 2019, precis som för stona. Inga andra regler har ändrats utan i övrigt har endast förtydliganden och uppdateringar av hänvisningar gjorts.

2020 års bruksprov kommer att arrangeras under vecka 9. För närvarande pågår en mer omfattande översyn av SWBs hingstselektion från vilken resultatet kommer att presenteras under 2020.

Länkar till regelverken:
Sto och Unghästregelverk
Bedömningsreglemente för fölbedömning och exteriörbedömning av ston
Bedömningsreglemente för Unghästtest
Bedömningsreglemente för Ridhästtest
Hingstreglemente