fbpx

Inför 2021 har regelverken för ston, föl och unghästbedömningar som vanligt setts över och några mindre ändringar har införts.

 

Fölbedömningar och exteriörbedömning av ston

Säsongen för fölbedömningar och exteriörbedömning av ston kommer att vara mellan den 12 juni och 5 september 2021.
Enda ändringen i regelverket är att det på förekommen anledning förtydligats att SWBs deltagarrosett ska tilldelas alla deltagande föl. SWB har hörsammat kritiken om designen av årets deltagarrosett som nu kommer att återgå till att vara gul, blå och vit.

 

Unghästtest och Ridhästtest

Förlängd säsong för Ridhästtestet.
Efter att årets bedömningssäsong förlängdes på grund av Coronapandemin kommer säsongen för Unghästtesten att återgå till ordinarie tidsperiod 2021, förutsatt att inte pandemin fortfarande försvårar genomförandet av testerna. Det innebär att säsongen för Unghästtest blir 3 april till och med 27 juni. Ridhästtesten kommer däremot att på försök återigen ha en förlängd bedömningssäsong, då detta efterfrågats av flera arrangörsföreningar. Det innebär att säsongen för Ridhästtest blir 3 april till och med 5 september.

Bredare banor tillåtna
En förändring för båda typerna av test är att max måttet för bredd på banan har utökats och nu är ett intervall på 20-22 m. Motiveringen till detta är att flera dispensansökningar kommit in avseende detta mått, då många ridhus idag inte längre byggs med breddmåttet exakt 20 m och det är krångligt att spärra av en smal del av ridhusen. För bredare ridhus kvarstår dock kravet på att spärra av den överskjutandende bredden för att så lika förutsättningar som möjligt ska gälla hästarna som testas på olika ställen i landet.

Viktigt att meddela när hingst blir valack!
För att de arrangerande föreningarna ska kunna göra startlistor där hänsyn tas till om en häst är hingst eller ej är det mycket viktigt att korrekt kön på hästen är angivet i SWBs databas. Hingstar ska placeras förs eller sist i startlistorna för att i så liten utsträckning som möjligt blandas med andra hästar. Idag är det tyvärr vanligt att det inte rapporteras in till SWB när en hingst blir valack och då ser det i TDB ut som om många hingstar anmälts till bedömningarna. Om en hingst kastrerats ska detta utan fördröjning rapporteras in till SWB så att hästen får rätt kön i databasen vilket också speglas i TDB. Detta är nu tillagt i regelverket och ska läggas in i propositionsmallarna för att uppmuntra hästägare att uppdatera informationen om kön på sin häst hos SWB.

Förtydligat vad som gäller vid avbruten bedömning
För att slå vakt om hästarnas välfärd har domaren rätt att avbryta bedömningen av en häst om den inte verkar fräsch eller på annat sätt inte mår bra. Om bedömningen avbryts av domaren har en häst möjlighet att komma till förnyad bedömning samma år. Om bedömning avbryts av hästägaren/visaren har dock hästen inte möjlighet att komma till förnyad bedömning samma år. Detta för att man inte ska sätta i system att göra om bedömningar för att man som visare upplever att hästen helt enkelt inte visar sig från sin bästa sida. Det är nu förtydligat i regelverket vad som gäller när domaren respektive visaren avbryter en bedömning.

 

Sto och Unghästregelverket

Det här regelverket är stommen i SWBs stambok. Här står hur stamboken är indelad och vad som krävs för att en häst ska kunna bli införd i en viss avdelning av stamboken. I det här regelverket finns också bestämmelserna för prestationsklass och avelsvärdeklass för stona.

Avkommor grundregistrerade i andra avelsförbund kan återigen ge avelsstona förärvningspoäng
SWB har fått in många önskemål om att även avkommor grundregistrerade i andra förbund ska kunna ge modern förärvningspoäng. Så har det varit historiskt, men för några år sedan ändrades det till att endast avkommor grundregistrerade i SWB kunde ge förärvningspoäng åt modern. SWB har nu valt att tillmötesgå önskemålen och det är nu återigen möjligt för avelsston att få förärvningspoäng för avkommor grundregistrerade i andra avelsförbund.

Fälttävlansmeriter tillagda
Sedan tidigare har hästar som fått diplom och sedan meriterat sig i minst Msv B dressyr alternativt minst 1,30 hoppning eller högre kunnat ge sin moder ett extra förärvningspoäng. Detta är nu kompletterat med meritering i fälttävlan där avkomman ska ha placerat sig i minst 1-stjärnig fälttävlan (t.o.m. 2018) eller minst 2-stjärning fälttävlan (fr.o.m. 2019).

 

Foto: Agnes Mårs