fbpx

Redan förra året togs beslut om ett förändrat upplägg för SWBs unghästbedömningar. 3-årstestet öppnades upp för 4-åriga hästar och det aviserades att fr.o.m. 2019 skulle man kunna välja att visa sin 4-åriga eller äldre häst i enbart hoppning + exteriör eller enbart gångarter+exteriör i det som tidigare kallades Kvalitetsbedömningen. Detta förutsatt att hästen visats vid 3-årstest.

För att ge en tydligare hint om vad testerna innebär och för att göra tydligare namnåtskillnad åt testerna byter nu SWBs unghästbedömningar namn.

3-årstestet byter namn till Unghästtest. I och med att testet nu är öppet även för 4-åriga hästar som inte visats tidigare blir namnet 3-årstest missvisande.

Unghästtest för 4-åriga och äldre hästar, tidigare Kvalitetsbedömningen, byter namn till Ridhästtest. Namnet anger tydligt att hästarna huvudsakligen bedöms ridna. Eftersom det finns öppen klass för äldre hästar vid Ridhästtestet, är det inte heller en renodlad unghästbedömning, även om majoriteten hästar som kommer till start är unghästar.

Unghästtestet
Unghästtest är ett test där man kan få hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga bedömd och beskriven. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet både i frihet och vid hand. Alla deltagande hästar visas i samma moment och på samma sätt.4-åringar genomför testet på precis samma sätt som 3-åringar och följer samma regelverk. 3-åringar kan kvala till årgångsfinalerna från testet. 4-åringar kan inte kvala till årgångsfinal från Unghästtestet. Både 3- och 4-åringar kan dock få diplom och resultatet ligger till grund för avelsindex. För ston kan resultatet användas för att meritera till Prestationsklass för både 3- och 4-åringar. Alla detaljer om Unghästtestet finns i bedömningsregelverket.

Ridhästtestet
Ridhästtest är ett test där man kan få hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga bedömd och beskriven. Om hästen visats vid Unghästtest (3-årstest t.o.m. 2018) som 3- eller 4-åring kan man välja vilket av de tre olika visningsalternativen vid Ridhästtestet man vill visa sin häst i. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet under ryttare. När det gäller hoppmomentet kan ägaren (vid anmälan) välja om hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. För att kunna kvala till årgångsfinal, årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. I anslutning till Ridhästtest finns också ”Öppen klass”, där äldre hästar får delta i valfritt visningsalternativ. Alla detaljer om Ridhästtestet finns i bedömningsregelverket.

Tre visningsalternativ vid Ridhästtest:
Alt. 1 Allsidigt – Öppet för alla hästar
– Exteriörbedömning
– Gångarter under ryttare
– Löshoppning/Hoppning under ryttare

Alt. 2 Hoppning – Endast för hästar som genomfört Unghästtest
– Exteriörbedömning
– Hoppning under ryttare

Alt. 3 Gångarter – Endast för hästar som genomfört Unghästtest
– Exteriörbedömning
– Gångarter under ryttare

Det är viktigt att komma ihåg att om en häst deltar i alternativ 2A eller 2B utan att ha genomfört SWBs Unghästtest senast under samma bedömningssäsong kommer resultatet från Ridhästtestet att ogiltigförklaras.


Fölbedömning och Exteriörbedömning av ston
Fölbedömningarna kommer att genomföras precis som 2018. Inga ändringar har införts för fölbedömningarna 2019. Under våren 2019 genomförs dock en studie angående fölbedömningarna. Beroende på studiens resultat kommer SWB att se över fölbedömningarna och eventuella förändringar införs tidigast 2020. 

Fr.o.m. bedömningssäsongen 2019 kommer all ren exteriörbedömning av ston att genomföras i anslutning till fölbedömningarna. För den som enbart vi få sitt sto exteriörbedömd går det alltså inte att komma till Ridhästtestet. Det går däremot utmärkt att visa ston såväl som valacker och hingstar i ”öppen klass” i något av alternativen under Ridhästtestet, om man kan tänka sig att visa hästen riden. Alla detaljer om Fölbedömning och Exteriörbedömning av ston finns i bedömningsregelverket.

Bedömningssäsong
Unghästtest och Ridhästtest kommer att genomföras under perioden 30 mars t.o.m. 30 juni. Fölbedömning och exteriörbedömning av ston genomförs under perioden 15 juni t.o.m. 1 september

Förberedelser och träning inför bedömningar
Träna hästen i god tid för samtliga moment. Ta gärna del av SWBs och Flyinges tips och råd genom utbildningsstegen för den unga hästen. Allmänna anvisningar för visning vid hand finns i SWBs kompendium ”Visa häst vid hand”.

Om du vill ha hjälp med träning och visning av din häst kan de regionala avelsföreningarna hänvisa till erfarna unghästutbildare/tränare i din region. Kontaktuppgifter och länkar till samtliga SWBs regionala föreningar finns på vår hemsida.


Foto: Roland Thunholm