fbpx

Prisutdelning vid 3-års finalen i hoppning på Flyinge under SWB Equestrian Weeks 2023, Little Bombadill (SWB) e. Cabachon u. little Witch (5)(SWB) – Cornetto. Uppfödare: Ida Eckers, ägare: Ida Eckers och Daniel Nyberg. Foto Michaela Swärd.

SWB gör ett omtag av finalerna vid 3-års championatet, Rikssto och Stallion Trophy för 3-åringar. Utveckling för framtiden samt att kunna erbjuda en hästvänlig men också attraktiv final för de yngsta hästarna där god hästvälfärd beaktas i alla led har varit några av utgångspunkterna i utformandet av det nya konceptet.

– Att delta i finalen ska vara attraktivt och öka försäljningsmöjligheterna. Vi vill att finalen ska addera värde till deltagarna och vara ett skyltfönster för våra uppfödare och ägare, säger Helén Uddefors, SWBs VD. Den skall också vara en positiv drivkraft för att  visa sin häst på Unghästtest.

För att kvala till final krävs som tidigare att hästarna är bedömda på Unghästtest med minimum 48 poäng och diplom. Nytt för i år är att ridprovet inte är obligatoriskt för att erhålla diplom. I finalen kommer gångartshästarna inte längre visas under ryttare utan för hand samt i frihet på den sk åttan i trav och galopp. Hopphästarna löshoppar som tidigare och nytt blir att galoppen bedöms i frihet på åttan. Bedömning med hjälp av åttan känns igen från Bruksprovet och momentet ger ytterligare information om gångartens kvalitet och ändamålsenlighet.

Nya finalprotokoll som inte är direkt jämförbara med resultatet från unghästtest kommer att användas med en 75%-viktning av specialegenskaperna i både gångarter och hoppning.

-Finalen ligger inte till grund för avelsvärdering vilket innebär att vi kan ”ta ut svängarna” när vi nu utvecklar konceptet. Störst vikt kommer att läggs på prestationsegenskaperna, berättar AVNs ordförande och tillika domare i SWB, Christina Olsson.

För publiken är tanken att finalen ska erbjuda mer show, kunskap och information än tidigare. Vad är det domarna ser som gör att de tror på just den vinnande hästen och vad tänker de om förutsättningarna för finalisterna?

-Vi vill att finalen ska erbjuda inspiration och vara ett benchmark i avelsarbetet för våra uppfödare, det ska vara stimulerande och spännande att se de bästa unghästana mäta sig mot varandra under finalerna på SWB Equestrian Weeks, avslutar Helén Uddefors.