fbpx

WBFSH står för World Breeding Federation for Sport Horses och är en Internationell samarbets- och intresseorganisation för avelsorganisationer för varmblodiga sporthästar avlade för de ”olympiska” disciplinerna hoppning, dressyr och fälttävlan. WBFSH arrangerar årligen Unghäst-VM i dessa tre discipliner. WBFSH tar fram rankingar för avelsförbund tävlingshästar och avelshingstar i samarbete med FEI. Utöver detta arbetar man också med frågor som berör hästuppfödare och hästuppfödning internationellt. T.ex. har man mycket kontakt med FEI och representation i EU:s Jordbruksorganisation COPA (Committee of Professional Agricultural Organisations).

WBFSH:s årsmöte arrangerades i år i Danmark genom ett samarbete mellan Dansk Varmblod, Legoland, Blue Hors Stuteri, Stutteri Ask och Kirk Arabians. Som brukligt arrangerades årsmötet och tillhörande aktiviteter över fyra dagar där mötesförhandlingar och seminarier blandades med studiebesök. Vi fick ta del av en intressant föreläsning om det aktuella ämnet genomisk selektion, där forskaren Anders Christian Sørensen visade på hur extremt mycket snabbare avelsframsteg man kan få om man kan använda sig av genomisk selektion. Han betonade dock att för att kunna ta fram den start-information som än nödvändig för att skapa de genomiska avelsvärdena behövs information om väldigt många hästar, fler än vad t.o.m. de största sporthästpopulationerna i Europa kan samla ihop. Alltså krävs samarbete mellan avelsförbund, vilket kan vara en politiskt knivig uppgift. Veterinären Rikke Munk Andersen höll en mycket spännande föreläsning om samspel mellan beteende, fysisk träning och prestation hos sporthästar. Rikke har i sin forskning studerat hur temperament, stresskänslighet och nivåer av könshormonet testosteron på verkar hästars hälsa och välbefinnande samt effekten av träningsupplägg för en mängd hästar. Med lite tur kommer Rikke och berättar mer om sin intressanta forskning vid SWB:s Avelskonferens med hälsa och hållbarhet i fokus den 14-15 april!

 

Anders Christian Sørensens föreläser om genomisk selektion

I samband med årsmötet arrangeras också ett antal workshopar på olika teman. I år hade workshoparna tre olika teman. Det första temat var samarbete mellan avelsförbund när det gäller sådant som t.ex. linjär beskrivning, genomisk selektion och beräkning av avelsvärden. Många avelsförbund är intresserade av att samarbeta, men man har lite svårt att hitta formerna och politisk protektionism sätter ofta käppar i hjulen för samarbeten som skulle kunna gynna alla parter.

Det andra temat var ”Kriterier för medlemskap i WBFSH”. WBFSH har för närvarande 77 medlemmar och många nya avelsförbund söker medlemskap varje år. Diskussionen kom att handla mycket om hur ett avelsförbund och en stambok egentligen definieras. Mycket föranlett av att det nya men mycket lilla avelsförbundet ”Dansk Varmblod Norge” godkänts vid årsmötesförhandlingarna, trots protester från flera andra medlemmar, vilket ledde till att ärendet till slut fick avgöras genom en sluten votering med mycket jämt utfall.

Slutligen diskuterades samarbete mellan avelsförbunden och de nationella ridsportförbunden i varje land. Alla fick beskriva hur det fungerade i deras land och hur man skulle önska att det fungerade. Uppenbarligen finns väldigt mycket att göra på detta område – inte bara i Sverige!

WBFSH-dagarna kan sammanfattas som mycket informativa! Jag har nu varit SWB:s representant vid WBFSH:s årsmöten i över 10 års tid. Det är intressant att se hur utvecklingen gått mot allt fler medlemmar, representerade av allt yngre personer och nu också nästan lika många kvinnor som män. I pauser och under studiebesök passar man på att diskutera viktiga frågor på ett informellt plan och knyter nya, för SWB användbara kontakter. Fortfarande kan strukturen och formerna från ett Svenskt perspektiv bli mer transparenta och demokratiska, men jag upplever en vilja att arbeta åt det hållet, vilket inte minst visade sig vid årets workshopar.

Allt material från mötet hittar du HÄR.

Emma Thorén Hellsten
Avelsledare, SWB

Rikke Munk Andersen