fbpx

En ny visselblåsfunktion, domarkonferens, översyn av unghästregelverken med fokus på hästvälfärd och en förslagslåda. Det är några konkreta åtgärder som SWB vidtar omgående för att motverka att unga hästar far illa.

– Den misshandel av hästar som uppdagats den senaste månaden är fruktansvärd och något vi tar starkt avstånd ifrån. Inom ramen för vår verksamhet ska vi göra allt vi kan för att motverka att hästar far illa, säger Helén Uddefors, VD för SWB.

SWB har de senaste åren arbetat aktivt under både bruksprov och finalerna i årgångstävlingarna, SWB Equestrian Weeks, för att säkerställa hästvälfärden.
I januari hålls en domarkonferens som fokuserar på hästvälfärd samt vad som ska premieras och inte i bedömningsmomenten.

– Visnings- och tävlingsmomenten för unga hästar kan vi övervaka och kontrollera med hjälp av domare och veterinär. Det som händer i privata stallar och ridhus är däremot svårare att hantera och reglera för en avelsförening. Det landar i många fall på djurskyddsinspektörerna hos länsstyrelserna. Men för att göra det lättare att anmäla oegentligheter kopplade till SWBs verksamhet inrättar vi omgående en visselblåsfunktion, säger Helén Uddefors.

Visselblåsfunktionen hanteras av en professionell, extern part som garanterar anonymitet för den som vill det. SWB:s styrelse har sedan en skyldighet att hantera ärendet och återkoppla inom en bestämd tid. De ärenden som inte faller under SWB:s verksamhet hänvisas vidare till den instans det berör. Funktionen aktiveras efter helgledigheterna och kan då nås via SWB:s hemsida.
Ytterligare en åtgärd för att fånga upp konstruktiva förbättringar kring SWB:s verksamhet med avel, unghästtester och årgångschampionat, är att inrätta en förslagslåda i form av en e-postadress. Hit kan alla som har förslag på förbättringar – i alla avseenden – vända sig dygnet runt, året om.

– Vi är många som älskar hästar och avel och brinner för hästarnas bästa. Låt oss hjälpas åt för att motverka att hästar far illa. Det får inte ske, säger Helén Uddefors.