fbpx

PRESSMEDDELANDE FRÅN SVENSKA HINGSTHÅLLARE 2018 – 03 – 27

Efter ett intensivt arbete med att hitta en långsiktig lösning för säker och effektiv distribution av transportsperma till hela Sverige, kan vi nu presentera ett samarbetsavtal med Mats Hästtransport AB som säkerställer tillgång till transportsperma i hela Sverige.

Bakgrund
Hästaveln i Sverige är sedan länge till stor del uppbyggd kring användandet av transportsperma. Majoriteten av de hingstar som används inom trav- och ridhästaveln (SWB) verkar genom spermasamling och artificiell insemination av stona. De allra flesta hingstar har så god spermakvalitet att sperman kan kylas ned och skickas för användning till mottagarstoet dagen efter.

Under flera årtionden har svenska stuterier arbetat efter systemet att undersöka och beställa färsk sperma till stona måndag, onsdag och fredag, för leverans och insemination dagen efter, d.v.s. tisdag, torsdag och lördag. Det ställer höga krav på en effektiv och säker distribution av transportsperman. På senare år har tillstötande problem gjort användandet av transportsperma mer osäkert. Helgdagar vid Påsk, Kristi Himmelfärd, Nationaldagen, Midsommar m.fl. har tidigare orsakat stora logistikproblem i branschen. Sedan PostNord slutade med lördagsutdelning har stuterierna varit hänvisade till andra dyrare och mindre effektiva transportsätt för lördagsleveranser. Inget av dessa alternativ har kunnat erbjuda distribution till hela landet.

Genom den nya postförordning som trädde i kraft 2018, behöver PostNord inte längre garantera att de expressförsändelser som sperman skickas med kommer fram dagen efter, s.k. övernattbefordran. Leveransen kan ta upp till två dagar, vilket sperman i de flesta fall inte klarar.

Ny distributionslösning
Flera alternativa logistiklösningar har diskuterats och utvärderats och det är med stor lättnad och tillförsikt styrelsen för Svenska Hingsthållare i dagarna skickat ut ett avtalsförslag till sina medlemsstuterier. Den nya distributionslösningen bygger på ett samarbetsavtal med Mats Hästtransport AB. Genom en effektivt uppbyggd transportkedja som trafikerar fastställda turlistor, kommer transportsperma att kunna hämtas upp samtliga måndagar, onsdagar och fredagar för levereras tisdagar, torsdagar respektive lördagar i hela Sverige, oavsett helg eller vardag. Genom flygtransport säkras leveranser även till stuterier i Norrland och på Gotland.

Förutom medlemsstuterier i Svenska Hingsthållare, omfattar turlistan flertalet SWB-anslutna stuterier. Mindre stuterier eller veterinärer med eget semintillstånd, har även möjlighet att hämta/lämna transportsperma på ett närliggande stuteri som ingår i turlistan. Det är upp till varje enskilt stuteri att välja huruvida man vill gå med i det nya samarbetsavtalet men mottagandet har hitintills varit uteslutande positivt.

Mats Hästtransport AB drivs av Mats Augustsson som har mångårig erfarenhet av logistiklösningar och pakethantering från tidigare arbete på dåvarande Posten. Dessutom har han under de senaste 15 åren drivit hästtransportföretag och har en mycket god kännedom och förståelse för branschen och dess logistikutmaningar.

Långsiktigt hållbar lösning säkerställer tillgång till transportsperma i hela Sverige För stuterierna innebär detta en avsevärd förbättring då försändelserna hämtas upp och levereras direkt på plats varför mindre tid och resurser behöver läggas på egen transportlösning till eller från in/utlämningsställe. Kostnaden för en försändelse kommer att vara högre jämfört med PostNord men avsevärt lägre än de alternativa transportlösningar som hittills nyttjats på fredagar.

Den största fördelen är dock utan tvekan att det nya samarbetsavtalet säkerställer distribution av transportsperma i hela Sverige under hela seminsäsongen, även i samband med helgdagar. Med d en nya distributionslösning ser styrelsen för Svenska Hingsthållare nu fram emot säsongen 2018 med stor tillförsikt och menar att detta starkt bidrar till en ljus framtid för svensk hästavel!

Ytterligare information
Svenska Hingsthållare är en ideell förening bestående av 44 medlemsstuterier verksamma inom den svenska travhästaveln. Föreningen grundades 1989 och skall enligt stadgarna verka för att aktivt bidra till en god hingsthållning och på bästa sätt företräda hingsthållarnas intressen i arbetet med olika samarbetspartners.

Föreningen ger årligen ut en katalog över medlemsstuterier och travhingstar tillgängliga i svensk avel. I samråd med Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen – ASVT – har föreningen utarbetat en branschrekommendation för stuteriverksamhet och upprättat en stuterikravlista som ska säkerställa hög kvalitet på verksamheten vid våra medlemsstuterier. Genom föreningens försorg och via erlagd medlemsavgift omfattas varje medlemsstuteri av en alldeles unik ansvarsförsäkring.

Styrelsen för Svenska Hingsthållare 2018
Carina Dahling-Satrell, Skråmsta Stuteri, 070-514 95 84. Ordförande
Ceve Linde, Erikssunds Säteri, 070-576 77 17. Vice ordförande
Carina Caster, Björkhaga Stuteri, 070-380 77 32. Sekreterare
Johan Eriksson, Flenmo Egendom, 070-130 57 82. Kassör
Magdalena Grunditz, Löftadalens Stuteri, 0738-45 98 88
Johan Björnsson, Alebäcks Stuteri, 073-362 2661
Björn Olovsson, B.M.W. Semin, 076-052 95 65

Presskontakt i detta ärende
Carina Dahling-Satrell, Skråmsta Stuteri, 070-514 95 84.
Carina Caster, Björkhaga Stuteri, 070-380 77 32.
Johan Björnsson, Alebäcks Stuteri, 0510-507 51