fbpx

Bakgrund
SWB har gjort en genomgång och utvärdering av resultaten från de tyska 14-dagarsproven för hingstar 2016 och 2017. När nuvarande poänggränser sattes hade det nya tyska hingstselektionssystemet ännu inte tagits i bruk. Poänggränserna för 14-dagarsproven sattes utifrån SWB:s erfarenheter från de tidigare 30-dagarsproven. Genomgången visar att resultaten för dressyr ligger lägre än för hoppning och även att den tyska bedömningsnämnden varit mer restriktiva med poängen för dressyrhingstar 2017 än 2016. Detta får till följd att en mycket liten andel av de dressyrhingstar som genomför de tyska 14-dagarsproven klarar gränsen 8,5 p för att kunna erhålla ordinarie licens i SWB baserat på sitt 14-dagarsprov.

Beslut
Samtliga redovisade beslut är intermistiska och gäller fram till nästa ordinarie revision av SWB:s hingstregelverk, vilken beslutas om hösten 2018.

SWB finner att andelen dressyrhingstar som kan godkännas för SWB-avel genom sitt tyska 14-dagarsprov är betydligt lägre än vad som kan motsvara kvalitetsnivån på hingstarna och har därför beslutat att sänka gränsen för godkänt resultat till 8,0 för dressyrhingstar. Liksom tidigare gäller att ingen delpoäng i hingstens specialdisciplin får vara lägre än 7.

Poänggränsen 8,5 i hoppning för de tyska 14-dagarsproven blir kvar oförändrad.

Beslutet omfattar även hingstar testade vid 14-dagarsprov 2016 och 2017, vilka under våren gör sina Sportprov i Tyskland.

Beslutet innebär även att poänggränsen 8 för det tyska Sportprovet ligger kvar enligt nu gällande hingstregelverk, men att alternativ 2 i hingstregelverket tas bort enligt det intermistiska beslutet. Dvs. för en hingst som uppnår slutbetyg 8 i dressyr eller 8,5 i hoppning vid sitt 14-dagarsprov, ska det räcka att uppnå betyg 8 i dess specialdisciplin vid det tyska Sportprovet.

Översyn av samtliga poänggränser för de tyska proven kommer att ske inför hösten. Beslutsunderlaget kommer då att inkludera alla resultat fr.o.m. 2016 t.o.m. maj 2018.

Ny lydelse, kap 4.3, stycket om de tyska 14-dagarsproven:

14-dagarsprov:
8,0 i slutbetyg i dressyr eller 8,5 i slutbetyg i hoppning samt inga delbetyg under 7 i hingstens specialdisciplin krävs för godkännande. Enbart godkänt resultat från 14-dagarsprov för 3-årig hingst som genomfört provet på våren berättigar till ett års godkännande. Om provet genomförs på hösten som 3-åring eller som 4-åring krävs även ett godkänt Sportprov för godkännande under 4-årssäsongen. Hingsten når slutgodkännande tidigast som 5-åring.