fbpx

Utbildning av stuteripersonal i spermahantering och insemination av häst
SWB och ASVT (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen) inbjuder i samarbete med Bollerup Landsbruksinstitut  till en kurs för stuteripersonal. Kursen sker delvis på distans med webinarier under februari och kräver deltagande på Bollerup under en av veckorna 10 eller 11 (ej valbart vilken vecka). Webinarierna hålls delvis på engelska.

Utbildningsmål
Att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrift, SJVFS 2015:1.

Kursinnehåll
– De honliga könsorganens anatomi och funktion.
– Den normala sexualcykeln.
– De hanliga könsorganens anatomi.
– Ejakulation och spermans sammansättning.
– Samling, bedömning och hantering av sperma.
– Inseminationsteknik och dess betydelse för dräktighetsresultat.
– Hantering av transportsperma, sändning och mottagning.
– Hantering och insemination av fryssperma.
– Smittskydd och de vanligaste orsakerna till störningar i stonas könsfunktioner.
– Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
– Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl. hygienföreskrifter.
– Ansvarsförhållande.

Anmälan, pris och urval
Kurspriset är 19 800 kr inklusive moms. Deltagaren ansvarar själv för och logi. Företräde har den som redan arbetat på stuteri med seminverksamhet. För lämplighet krävs stuterierfarenhet och god kunskap om:
– rutiner vid betäckning och insemination
– stons och hingstars könsfunktioner
– känsla för god hygien
– ordningssinne
– stor noggrannhet

Länk till anmälan

Anmälan skall ske senast 30 december. Sökande skall även vara medlem i SWB eller ASVT.

Kursintyg
Kursen avslutas med praktiskt och skriftligt prov. Efter avslutad kurs utfärdas intyg.

Frågor
SWB Göran Smedberg goran.smedberg@swb.org eller 046-646 55
ASVT Sara Lennartsson sara.lennartsson@asvt.se  070-748 03 93

Foto: Marie-Louise Heikensten