fbpx

Härmed inbjuder ASVT och SWB i samarbete med Bollerup Lantbruksinstitut till en kurs för stuteripersonal. Kursen sker delvis på distans med webbinarier under januari och februari och kräver deltagande på Bollerup under vecka 8 eller 9 (ej valbart vilken vecka). Webbinarierna hålls delvis på engelska.

Utbildningsmål
Att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:1.

Kursinnehåll
1. De honliga könsorganens anatomi och funktion.
2. Den normala sexualcykeln.
3. De hanliga könsorganens anatomi.
4. Ejakulation och spermans sammansättning.
5. Samling, bedömning och hantering av sperma.
6. Inseminationsteknik och dess betydelse för dräktighetsresultat.
7. Hantering av transportsperma, sändning och mottagning.
8. Hantering och insemination av fryssperma.
9. Smittskydd och de vanligaste orsakerna till störningar i stonas könsfunktioner.
10. Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
11. Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl. hygienföreskrifter.
12. Ansvarsförhållande.

Efter avslutad kurs utfärdas intyg. Kursen avslutas med praktiskt och skriftligt prov.

Anmälan, pris och urval
Anmälan skall ske senast 28 december 2021. Deltagare ansvarar själv för kost och logi.

Kurspriset är 19 800 kr inkl. moms.

SWB har 16 platser. Vid urval av inkomna ansökningar använder SWB nedan beskrivna kriterier som vägledning:
1. SWB avelsgodkänd hingst som används med färsk och transporterad sperma finns vid stationen.
2. Aktuell station ska ha tillstånd att inseminera. Prioritering ges till stationer som har en volym på antal ston som är 30 stycken eller fler per år.
3. Förkunskaper inom området hästens biologi är meriterande för att kunna tillgodogöra sig seminassistentutbildningen. Detta kan ha skaffats via t.ex. hippolog- eller stallchefsutbildning.
4. Arbetslivserfarenhet inom hästverksamhet, framför allt stuteriverksamhet, är meriterande.
5. Geografisk placering kan komma ifråga om det innebär en fördel för SWBs avelsverksamhet i landet.

För att bli antagen måste du vara medlem i SWB eller ASVT.
Välkommen med din ansökan!

Länk till anmälan.

Foto: Lina Kronholm