fbpx

Utbildning av stuteripersonal i spermahantering och insemination av häst

SWB inbjuder i samarbete med Bollerup Lantsbruksinstitut http://bollerup.se/ och ASVT (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen) till en kurs för stuteripersonal på Bollerup den 6-17 mars 2017 (v. 10-11).

Målet med kursen är att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen anordnas enligt Jorbruksverkets föreskrift, SJVFS 2012:6.

Förkunskaper för sökande är erfarenhet från arbete med aktiv hästhållning minst ett år, varav minst en betäckningssäsong på stuteri eller motsvarande. Sökande skall även vara medlem i SWB.

SWB har ungefär 7 platser på kursen. Deltagarna svarar själv för kost och logi.

Kursavgiften är 18 900 kr inkl. moms

Sista ansökningsdag är 15 januari 2016.
Länk till ansökningsblankett
Ansökningshandlingar och intyg skickas till: SWB, ”Seminkurs”, Box 2, 247 29 Flyinge eller scannas coh mailas till elisabeth.olsson@swb.org

Vid frågor kontakta SWB 046-646 56 eller Elisabeth.Olsson@swb.org

Kursinnehåll
Utbildningen anordnas enligt Jorbruksverkets föreskrift, SJVFS 2012:6.

1. De honliga könsorganens anatomi och funktion.
2. Den normala sexualcykeln.
3. De hanliga könsorganens anatomi.
4. Ejakulation och spermans sammansättning.
5. Samling, bedömning och hantering av sperma.
6. Inseminationsteknik och dess betydelse för dräktighetsresultat.
7. Hantering av transportsperma, sändning och mottagning.
8. Hantering och insemination av fryssperma.
9. Smittskydd och de vanligaste orsakerna till störningar i stonas könsfunktioner.
10. Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
11. Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl. hygienföreskrifter.
12. Ansvarsförhållande.
13. Kursen avslutas med praktiskt och skriftligt prov.

Vid urval av inkomna ansökningar använder SWB nedan beskrivna kriterier som vägledning:

14. SWB avelsgodkänd hingst som används med färsk och transporterad sperma finns vid stationen.
15. Aktuell station ska ha tillstånd att inseminera. Prioritering ges till stationer som har en volym på antal ston som är 30 stycken eller fler per år.
16. Förkunskaper inom området hästens biologi är meriterande för att kunna tillgodogöra sig seminassistentutbildningen. Denna kan ha skaffats via t.ex. hippolog- eller stallchefsutbildning.
17. Arbetslivserfarenhet inom hästverksamhet, framför allt stuteriverksamhet, är meriterande.
18. Geografisk placering kan komma ifråga om det innebär en fördel för SWBs avelsverksamhet i landet.