fbpx

Äntligen är det dags att fokusera på våra fina svenska ston och stofamiljer! Det är drygt 40 år sedan som de första stofamiljerna bildades. Under året kommer vi att arbeta med att gå igenom och uppdatera några av de befintliga stofamiljerna för att se vad som hänt. Vi kommer också att uppmärksamma nya framgångsrika mödernelinjer samt ta en titt på stostammarna bakom våra topphästar.

Du har kanske undrat vad den där siffran inom parentes efter ditt stos namn står för? Den visar att ditt sto tillhör någon av de stofamiljer som tagits fram under åren, och att ditt sto tillhör en mödernelinje som har eller har haft betydelse för svensk avel. Det finns idag 79 stofamiljer, varav sex av dessa har ett ”F” framför siffran. Detta ”F” står för Flyinge och grundar sig i sex ston som importerades till Flyinges stuteri på 1920-talet och som sedan haft en stor del i svensk avel.

Boken ”Våra Stofamiljer” gavs ut 1976 och omfattade 51 stofamiljer, varav sex av dem var mödernelinjer som verkade i Flyinges regi. Det var Stig Facht som fick uppdraget att se över svenska stofamiljer och deras betydelse för tävlingssporten under åren 1935-1975. Under åren har dessa stofamiljer sedan fyllts på med nya. Major Olle Kjellander, före detta Flyinge-chef samt välkänd premieringsförrättare, tog fram några nya under 80-talet och de sista 18 familjerna togs fram av Gunnar Henriksson och publicerades 2007.

Utvecklingen av svensk hästavel har varit enorm sedan de första texterna publicerades 1976. Dessa stofamiljer byggde till viss del på tävlande hästar, och i Stig Fachts förord framgår att 3495 hästar har placeringar och 412 har tävlat i svår klass. Det har inte gått att få fram någon siffra från Svenska Ridsportförbundet om hur motsvarande siffror ser ut idag, men det rör sig om ett betydligt större antal, vilket gör att underlaget för en uppdatering och genomgång är enormt. Vissa av våra stofamiljer har haft en framgångsrik utvecklingskurva de senaste decennierna, medan det för vissa varit tvärtom, det finns till och med familjer som inte längre är aktiva.

Du kan redan nu ta del av det påbörjade arbetet HÄR. Sidan uppdateras löpande!

Om du har tips på framgångsrika mödernelinjer eller stofamiljer som bör uppmärksammas får du gärna höra av dig till anette.sanesson@swb.org.