fbpx

Extra bedömningsdagar för importhingstar, ändringar i stambokens indelning och förlängd bedömningssäsong för unghästar. Det är bara några av de ändringar som SWB presenterar inför avelssäsongen 2022.

Strukturen ändras i hingstregelverket

När det gäller Hingstregelverket är det framför allt strukturen som ändrats. Av ett samlat regelverk har det nu blivit en del 1 och en del 2, där del 2 utgör bedömningsregelverk för SWBs bruksprov. Dessutom har regelverket fått en förhoppningsvis tydligare struktur och mer informativa rubriker. ¨

I del 1 av Hingstregelverket ska den som har en hingst lättare än tidigare kunna navigera sig fram till vad som gäller för att kunna få en hingst godkänd, beroende på dess ålder och meriter. Här finns även med vilka grundkrav som SWB har på härstamning, exteriör och hälsa och vilka meriter som krävs för olika avelsvärdeklasser.

Extra bedömningsdagar för exteriör och veterinär bedömning för importerade hingstar
SWB öppnar för möjligheten att arrangera en till två extra bedömningsdagar för veterinär och exteriör bedömning av hingstar som kommer till Sverige efter bruksprovet. Dagen/dagarna ska genomföras några veckor efter bruksprovet och omfattar endast veterinär och exteriör bedömning. Det blir som ett uppsamlingstillfälle som ersätter de intermistiska besiktningarna, med den skillnaden att besiktningarna kan bli slutgiltiga och inte intermistiska. Domare vid de extra bedömningsdagarna ska vara AVNs ordförande, tillika exteriördomare, AVNs veterinära ledamot/ledamöter samt AVNs huvuddomare för de deltagande hingstarnas specialdisciplin.

För den som ändå inte kan komma till vare sig bruksprov eller uppsamlingsdagar finns möjligheten att visa sin hingst vid annat tillfälle kvar, dock till en betydligt högre kostnad. Besiktningen kan då räknas som slutgiltig endast förutsatt att bedömningsplatsen och visningen av hingsten uppfyller förutbestämda krav som kommer att skrivas in i regelverket.

Bindande förhandsbesiktning även för svenska hingstar
Fram tills nu har det funnits möjlighet att få en så kallad ”bindande förhandsbesiktning” av exteriör och hälsa av en hingst i utlandet inför import. En bindande förhandsbesiktning ger besked om hingsten bedöms klara de uppsatta exteriöra och veterinära kraven för godkännande i SWB. Dock delas inga poäng eller utlåtanden ut. Utlåtanden och poäng får den om den sedan visas fram vid bruksprov. Nu kommer samma möjlighet att erbjudas även för hingstar som befinner sig i Sverige. Bedömningen ska ske vid Rådgivande bedömning på hösten eller på våren efter bruksprovet, i anslutning till den/de extra bedömningsdagarna för veterinär och exteriör bedömning av hingstar som kommer till Sverige efter bruksprovet.

Direktkvalificerade blir kvalificerade, krav att visa prestation försvinner
Kategorin ”Direktkvalificerade hingstar” byter namn till ”Kvalificerade hingstar”. Detta är hingstar som ska stå till avel i Sverige och som har meriter från andra avelsförbund eller tävling som räcker till avelsvärdeklass Premierad eller Accepterad. Sådana hingstar behöver inte göra fullständigt bruksprov i SWB men ska visas fram för veterinär och exteriör besiktning för SWBs avelsvärderingsnämnd och uppfylla SWBs krav avseende hälsa och exteriör. Kravet på att dessa hingstar ska visas fram under ryttare i sin disciplin vid bruksprovet försvinner fr.o.m. 2022. Det kommer dock att finnas möjlighet att frivilligt visa upp dessa hingstars prestationsegenskaper i anslutning till bruksprovet.

Modifierade poängkrav för Accepterad
3-åriga hopphingstar måste fr.o.m. 2022 ha lägst betyg 5 på gångarter och lägst betyg 6 på temperament och utvecklingsbarhet för att kunna uppnå avelsvärdeklass Accepterad och godkännande för avel. Det gäller vid SWBs bruksprov men även för hingstar som går vägen via tyska 14-dagarsprov för godkännande i SWB (se kap. 4.1 Hingstregelverket och kap. 4.3 i det nya bedömningsregelverket för bruksprovet).

Prestationshingstar i hoppning får poäng för galopp
Prestationshingstar i hoppning ska få betyg för galopp fr.o.m. 2022. Prestationshingstar är hingstar som är minst 6 år gamla och som kvalificerat sig för bruksprov genom meriter i sporten. De gör ett fullt bruksprov i sin disciplin. Det nu införda galoppbetyget ska vara lägst 7 på Premierad-nivån och lägst 6 på Accepterad-nivån. Galoppen bedöms i samband med hoppmomentet (se kap. 4.1 Hingstregelverket, och kap. 3.3.2 och kap. 4.3 i det nya bedömningsregelverket för bruksprovet).

Modifierade regler för ett-sto-licens i efterhand
Sedan tidigare finns i Hingstregelverket bestämmelsen att det går att lösa ett-sto-licens i efterhand, även för hingstar som meriterat sig till ett godkännande efter betäckningen och att det i sådana fall är hingstens godkännandestatus vid registreringstillfället av avkomman som gäller. För den här kategorin hingstar kompletteras nu reglerna med att bestämmelsen är giltig förutsatt att avkomman registreras samma år som den föds (Se kap 7.2 Hingstregelverket).

Modifierade regler för SWB-hingstar som gör bruksprov i andra länder
Hingstar som är grundregistrerade i SWB och som gör bruksprov i annat land/förbund måste inte längre godkännas där innan de kan visas fram för och eventuellt godkännas av SWB(se kapitel 4.2 Hingstregelverket). Det räcker om de genomfört bruksprov med resultat som räcker till Accepterad eller Premierad enligt Hingstregelverket.

Sto och unghästregelverket

Ändring i stambokens indelning på grund av EUs nya regler
I och med den nya passförordningen som EU infört ändras villkoren för pass för hästar som inte finns med i stambokens huvudavsnitt, dvs hästar som är registrerade i stambokens bilagor. I nya passförordningen står att huvudavsnittet endast kan omfatta ”renrasiga hästar”. För hästar som hamnar i stambokens bilagor kommer härstamningsdelen i fortsättningen tvingas göras separat och fästas in efter övrig info i passet. För sådana hästar kommer också delvis andra transportregler att gälla, om de inte blir tävlingshästar och får tävlingslicens och FEI-pass.
Det har därför beslutats att de hästar som hittills registrerats i bilaga I från och med nu får en egen avdelning i Grundstamboken döps till Avdelning IV. I den delen ligger hästar som de facto är renrasiga, men där fadern är en renrasig, men ej godkänd SWB-hingst. Det gör ingen skillnad för färgen på papper gentemot nu, men skillnad i passets sammansättning, samt transportregler för dessa hästar. För att det inte ska bli någon risk för förväxlingar med gamla och nya bilagor döps de ”nya” bilaga I och II, dvs. gamla bilaga II och III, om till Registeravdelning I och II.

Förlängd bedömningssäsong även för Unghästtestet och breddad bana

Redan förra året beslutade styrelsen att förlänga Ridhästtestets säsong till första helgen i september permanent. Nu förlängs även säsongen för unghästbedömningarna till början av september, så att både Ridhästtest och Unghästtest får säsong 1 april (fredag) t.o.m. 4 september (söndag) fr.o.m. 2022. Fölbedömningssäsongen kommer att ligga kvar oförändrad 2022 och datumen blir 11 juni (lördag) till 4 september(söndag), vilket motsvarar samma säsong som 2021.

Fr.o.m. 2022 gäller utökat maxmått för banan vid Unghästtest och Ridhästtestets löshoppningsmoment på max 25 meter. Ridhus som är bredare än så måste skärmas av. Minimimåttet är 20 m, så det går bra att skärma av till mindre än 25 m bredd om man bara har tillgång till ett ridhus som är mer än 25 meter brett.  Observera att detta gäller endast löshoppningen vid Ridhästtestet och att maxbredd på banan vid löshoppning skiljer sig från maxbredd vid uppsutten hoppning vid detta test.

När det gäller eventuella ytterligare förändringar i bedömningsregelverken för föl, ston och unghästar vill Sto- och Unghästutskottet ha längre tid på sig för återkoppling från bedömningsledarna om säsongen 2021 som ju förlängdes fram t.o.m. början av september. Styrelsen har därför beslutat att ändringar som gäller bedömningsregelverken för föl, exteriörbedömning av ston och bedömning av ston och unghästar ska tas upp och beslutas vid styrelsens decembermöte.

 

Godkände hingsten Glasgow (SWB) e Grand Galaxy Win u Barcelona – Figaro R, uppfödare och ägare Gränsbo Stuteri. Foto: Gränsbo Stuteri