fbpx

2010 lanserade SWB Språngrulla, ett webbaserat rapporteringssystem som följer flödet från betäckningsanmälan till föl. Systemet ersatte då en tidigare rutin där hingsthållare och seminstationer rapporterade säsongens betäckta ston genom att skicka in pappershandlingar som sedan för hand hanterades av SWB för att generera statistik och underlag för registrering av föl. Språngrulla förenklade och underlättade detta avsevärt och gav dessutom språngägaren full insyn i hela processen kring betäckningen av stoet och det kommande fölet.

Under de 10 år Språngrulla har använts har det hela tiden varit levande och vi har löpande ändrat, utvecklat och förhoppningsvis förbättrat, i de flesta fall efter användarnas önskemål. Ett av de starkaste önskemålen på senare år har varit att mobilanpassa systemet och vi har därför startat projektet ”Nya Språngrulla”, där vi kan tillgodose detta behov på ett modernt och bra sätt. Det ger också oss en utmärkt möjlighet att se över och identifiera processer i systemet som vi kan förenkla och göra ännu mer användarvänliga. Som ett led i utvecklingen kommer vi även framöver att kunna presentera en rad nya funktioner som till exempel möjligheten att kunna beställa pass och göra ägarbyten direkt via systemet.

Nuvarande Språngrulla kommer att stängas ner 31/12 – 2019 och vi beräknar att sjösätta den första versionen av det nya systemet 2/3 – 2020. I versionerna som sedan följer under året kommer systemet att fyllas på med nya och smarta funktioner för att förenkla och underlätta för både kunder och SWB. Språngrulla innehåller stora mängder data och vi har därför valt att endast föra över information gällande säsongerna 2017-2019. Det är därför väldigt viktigt att om ni önskar spara information från tidigare säsonger så måste ni själva plocka ut detta från systemet. I de flesta fall finns möjligheten att spara ner informationen som pdf:er.