fbpx

Alla medlemmar är varmt välkomna på SWBs årsmöte den 18-19 mars på Elite Grand Hotel i Norrköping. Vi inleder lördagen med spännande föreläsningar och diskussioner och därefter äter vi gemensam middag. På söndagsförmiddagen arrangeras medlemsmötet och därefter fullmäktige.

Lördag den 18 mars
13.00 Lunch (öppet för ordförande i regionala föreningar och SWBs styrelse)
14.00-15.30 Ordförandemöte (öppet för ordförande i regionala föreningar och SWBs styrelse)
15.30 Fika. Alla SWBs medlemmar hälsas välkomna!
16.00-18.00 Spännande föreläsningar och diskussioner inför den kommande avelssäsongen.
19.00 Gemensam middag. SWB bjuder på en del av middagskostnaden, subventionerat pris på 300 kr per person faktureras i efterhand.

Söndag 19 mars
09.00-10.30 Medlemsmöte
10.30 Fika
11.00-12.00 Fullmäktigemöte (öppet för ledamöter i fullmäktige)
12.00 SWB bjuder på avslutande lunch

Bilagor:
Agenda medlemsmöte 

Agenda fullmäktigemöte
Inkomna motioner
Styrelsens kommentar till inkommen motion
Reviderade stadgar, förslag till beslut på fullmäktige 2023
Valberedningens förslag
Dr Arvid Aaby-Eicssons stiftelse Årsredovisning 2022
Dr Arvid Aaby-Ericssons stiftelse, Ledningens uttalande 2022
Revisionsberättelse Dr Arvid Aaby-Ericsons stiftelse 2022
SWB Swedish Warmblood Association Årsredovisning 2022
SWB, Ledningens uttalande 2022
ASVH Service AB Årsredovisning 2022
ASVH Service AB, Ledningens uttalande 2022
Equine Swede Horse AB Årsredovisning 2022
Equine Swede Horse AB, Ledningens uttalande 2022

 

Foto: Anna Nyström