fbpx

På söndag 24 mars är det dags för SWBs medlems- och fullmäktigemöte på i anslutning till Bruksprovet på Strömsholm. Medlems- och fullmäktigemötet hålls på Åsby Hotell, Hallstahammar och avslutas med gemensam lunch.

SWB arbetar tillsammans med 25 anslutna regionala avelsföreningar i landet med målet att stödja och utveckla svensk avel och uppfödning samt verka för att skapa goda förutsättningar för uppfödarna. SWB har även en systerförening i USA, Swedish Warmblood Association of North America (SWANA). Föreningen SWB äger aktiebolaget ASVH Service AB (ASVH) och ASVH äger i sin tur bolaget Equine Swede Horse AB (ESH).

Årsredovisningen 2023 kort sammanfattad, för fullständig årsredovisning se länkar nedan.

Gott resultat och stark likviditet
Sverige har befunnit sig i en djup lågkonjunktur under 2023 med en ökad inflation, höjda räntor och energipriser vilket inneburit stora prisökningar för hästuppfödare och -ägare. SWBs verksamhet har trots konjunkturläget levererat ett gott konsoliderat resultat och har en mycket stabil likviditet.

Medlemmar
Medlemsantalet har sjunkit jmf 2022. SWB hade 2023 6 560 medlemmar (2022: 7 249) detta innebär en minskning av medlemsantalet på 9,5 %. 2023-års sänkning innebär att vi ligger på samma nivå som 2021. Minskningen är förväntad med hänsyn till konjunkturläget. Att hålla i minnet är att medlemsantalet över en 5-årsperiod har stigit med ca 40% (2019-23).

Betäckningssiffror
2023 fortsätter den negativa utvecklingen som inleddes 2022 avseende antal betäckta ston. Totala antalet betäckta ston 2023 var 3 699 (2022: 4 337). Minskningen på 13,8% är förväntad med hänsyn till konjunkturläget.

Grenspecifika arbetsgrupper
Under året har grenspecifika arbetsgrupper för dressyr, hoppning, fälttävlan och ridhäst arbetat i projektform. Uppdraget var att föreslå vägar att utveckla avel av toppsporthästar och samtidigt säkerställa avel av trevliga och hållbara ridhästar av hög kvalitet. Redovisning av gruppernas arbete och slutsatser är levererad och sammanställd. Avstämningar rörande påverkan av statistik etcetera pågår med hjälp av SLU. Förslagen är behandlade i Avelsutskottet och styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut. Nu följer inkorporering i regelverk under 2024.

Unghäst- och Ridhästtest
Unghäst- och ridhästtester arrangeras av SWBs regionala föreningar. Testerna är unghästvänliga utbildningsmål och en viktig grund för avelsvärderingen. Testerna erbjuder också möjligheter att kvalificera sig till 3-årschampionatet och Breeders Trophy för 4-åringar. 2023 genomförde 916 hästar unghäst- och ridhästtest (2022: 1015). Antalet visade 3-åringar var 864 varav 810 var SWB. Andelen visade hästar ur SWBs 3-årskull landade på 29% (2022: 31%). 85% av de startande 3-åringarna genomförde ett godkänt ridprov.

Fölbedömningar
Fölbedömningar och fölchampionat arrangeras av SWBs regionala föreningar. 2023 är resultat rapporterat från de regionala förningarna för 794 föl (2022: 788) och 86 % (2022: 89%) av fölen hade minst 75 % (22,5 p).

Söndag den 24 mars
09.00-11.00 Medlemsmöte
Agenda medlemsmöte
11.00-12.00 Fullmäktigemöte
Agenda fullmäktigemöte
12.00 Avslutande lunch

Inkomna motioner
Motion från SWB Mälardalen
Motion från Ingrid Lewin
Motion från Södra Kalmar Läns VBL
Styrelsens kommentar till inkomna motioner

Årsredovisning & revisionsberättelser
Årsredovisning Dr Arvid Aaby-Ericssons stiftelse
Revisionsberättelse Dr Arvid Aaby-Ericssons stiftelse

Årsredovisning SWB
Revisionsberättelse SWB

Årsredovisning ASVH  Service AB 
Revisionsberättelse ASVH Service AB

Årsredovisning Equine Swede Horse AB
Revisionsberättelse Equine Swede Horse AB

Valberedningens förslag på styrelse
Valberedningens förslag på styrelsearvode
Förslag på höjning av medlemsavgift