fbpx

Varmt välkommen till SWBs medlems- och fullmäktigemöte den 15 mars på Scandic Frimurarhotellet i Linköping. Vi börjar dagen med medlemsmötet följt av spännande presentation om förslag till SWBs nya hingstselektion. Efter lunch hålls SWBs fullmäktigemöte och vi räknar med att vara klara till ca kl. 15.00.

Årsmötet hålls på Scandic Frimurarehotellet i Linköping.

Lördag kväll, 14 mars:
19:00 Gemensam middag på Scandic Frimurarehotellet i Linköping.

Preliminärt tidsschema, söndag 15 mars:
10.00 SWBs Medlemsmöte
11.30 Presentation, nya hingstselektionen. Länk till remiss!
12.30 Lunch
13.30 SWB Fullmäktigemöte
Ca 15.00 Avslutning
Direkt efter att fullmäktigemötet är slut kallas den nya styrelsen till konstituerande möte.

Bilagor till SWBs fullmäktigemöte:
Inkomna motioner
Valberedningens förslag på ny styrelse
SWB, förvaltningsberättelse
Årsredovisning Equine Swede Horse AB
Årsredovisning ASVH Service AB
Årsredovisning Dr Arvid Aaby-Ericssons Stiftelse

Väl mött!

Foto: Laila Berglund