fbpx

Hopphästar på Kriterieauktionen

Swedish Warmblood Association, SWB, och ASVT:s Trottex AB startar ett auktionssamarbete. Till årets Kriterieauktion kommer det vara möjligt att anmäla ettåriga hopphästar. Ett mindre antal välstammade hästar kommer att väljas ut till försäljning på auktionen. Selektionen av hästar kommer att göras av den mångåriga hoppdomaren och SWBs representant när det gäller uttagning av hopphästar till unghäst-VM, Lars Berglund.

– När vi får en sådan här chans gäller det verkligen att plocka russinen ur kakan, säger Lasse Berglund. De hästar jag väljer ut ska representera SWB och Sverige ur ett internationellt perspektiv och på pappret vara aspiranter för mästerskap i framtiden, fortsätter han. Det är otroligt viktigt att vi hittar hopphästar med topphärstamning och vi kommer att lägga stor vikt vid att de har en riktigt stark och prestationssäker mödernelinje.

Årets Kriterieauktion arrangeras på Solvalla den 27-29 september. Kriterieauktionen är Sveriges största unghästauktion för travhästar och är sedan tidigare öppen för svenskfödda, varmblodiga travhästar samt ett mindre antal svenskfödda kallblodiga travhästar. Nu öppnas auktionen alltså upp för ett mindre antal hopphästar. Auktionen inleds på torsdagen med en selekterad dag där dessa hopphästar får en naturlig plats.

-Jag tror att detta är starten på ett större samarbete som jag tror kommer att kunna bli givande för alla parter. Vi tror att det finns en stor potential i ett samarbete med SWB då det ännu inte är så vanligt med auktioner för ridhästar i Sverige. Det är roligt och givande att lära av varandra och samarbeta kring gemensamma frågor över rasgränserna. Hästintresset är ju hos många mer generellt och överordnat den ras de för tillfället är engagerade i säger Sara Lennartsson, generalsekreterare ASVT.

-Det är en unik möjlighet för oss att hitta nya intressenter, både för hoppsporten i stort och för att skapa nya konstellationer av hästägande, säger förbundskaptenen i hoppning och SWBs styrelseledamot Henrik Ankarcrona. Vi är ett litet land och jag ser bara fördelar med ett sådant här samarbete över gränserna. Det är definitivt win-win för alla parter.

Läs mer om anmälan här.

För frågor kontakta Helen Uddefors 0707-93 78 32, helen.uddefors@swb.org eller Sara Lennartsson 08-475 24 83, sara.lennartsson@asvt.se.