fbpx

SWB och R&B Eventer ingår samarbete för stötta svensk avel, lyfta SWBhästar och fortsatt utveckla och stärka fälttävlan. SWB har sedan några år smygstartat sitt engagemang inom R&B Eventer genom att skänka utmärkelser och hederspriser till bästa SWBhäst under Unghästchampionatet. Vi utökar detta och ingår ett samarbete som spänner över hela året.

Uppfödning och utbildning av SWBhästen har en lång och stark tradition i Sverige som bygger på naturlighet, hållbarhet och långsiktighet, värdeord som SWB och R&B Eventer delar. Uppfödare, ägare och ryttare delar en stolthet över SWBhästen, som presterar både på bredden och ända upp på hög internationell nivå.

Genom samarbetet med R&B Eventer förstärker vi varandra på ett positivt sätt, säger Helén Uddefors, VD, SWB. Vi har som sagt en gemensam syn på uppfödning, hästhantering och sporten och vi tycker att det är viktigt att  fortsätta verka för att utveckla och inte minst stärka fälttävlan i Sverige.

Samarbetet kommer handla om gemensam marknadsföring och att gemensamt lyfta de aktiviteter som finns för svenskuppfödda SWB-hästar i alla åldrar inom fälttävlan.

” Det känns väldigt roligt att få ingå detta samarbete med SWB. Vi har en gemensam syn på uppfödning, hästhantering och ridsport, och flera spännande tankar om vad vårt samarbete kan mynna ut i och utvecklas till framgent. Det finns en fin gemenskap inom fälttävlan, vi är inte fler än att de allra flesta som utövar sporten känner till varandra. På så vis är det också enklare att nå ut med budskap och säkerställa att det når fram till majoriteten av ”fälttävlansfamiljen”. Jag tror alla har att vinna på att samarbeta och hitta synnergieffekter. Det känns stort och viktigt att få bidra med att marknadsföra SWBs initiativ inom vår gren” säger Ingrid Andersen, representant för R&B Eventer.

Om R&B Eventer
R&B Eventer har alltid haft syftet att stötta svensk fälttävlan. Målet har varit att knyta an sponsorer och bygga ett skyltfönster där sponsorer kan visa upp sig för aktiva inom sporten. Allt startade med ett Unghästchampionat och har sedan utvecklats med både den avsuttna träffen ”Startskottet” i februari, Senior & Senior Star tävlingen för seniora fälttävlanshästar över 15 år, R&B Eventer Hall of Fame – Hållbara hästar för att hylla våra fantastiska läromästare samt Hedersutnämningar för att hylla våra aktivt engagerade inom sporten. Senast i raden är Årskrönikan, ett magasin som summerar året som gått, och som väl ramar in alla fina insatser för året.

Läs mer om R&B Eventer på Facebooksidan R&BEventer.