fbpx

SWB har bjudit in ett femtiotal personer som vi tror har intresse av embryotransfer (ET), har arbetat med ET eller på annat vis kan vara med och stötta en utveckling av ET i Sverige till en första workshop den 19 april på Solvalla. Detta inledande möte kommer att följas upp med ett par regionala möten. Tanken med de regionala mötena är att tillsammans kunna konkretisera samarbeten för att möjliggöra ET på ett kostnadseffektivt och praktiskt genomförbart sätt inom regionen. Det första mötet skall belysa nuläget och mötesdeltagarna skall tillsammans enas om vilka utmaningarna är för att i Sverige kunna använda ET i en mycket större utsträckning idag. Till de regionala mötena kan med fördel fler intressenter bjudas in.

Vill du  vara med och verka för en utbredning av ET i Sverige – hör av dig till projektansvarig Elisabeth Olsson Elisabeth.Olsson@swb.org